Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I

[Regeling vervallen per 29-04-2021.]
Geraadpleegd op 31-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2012.
Geldend van 01-01-2012 t/m 28-04-2021

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming EL&I
    Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-04-2021 Intrekking-regeling 19-04-2021 Stcrt. 2021, 21642 WJZ/21067476 19-04-2021 Stcrt. 2021, 21642
01-01-2012 Nieuwe-regeling 22-12-2011 Stcrt. 2011, 23235 216975 22-12-2011 Stcrt. 2011, 23235

Annuleren

Naar boven