Regeling maximumbedragen uitkeringen schadefonds geweldsmisdrijven

Geldend van 15-10-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 december 2011, nr. 194986, houdende vaststelling van de maximumbedragen voor de uitkeringen op grond van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven (Regeling maximumbedragen uitkeringen schadefonds geweldsmisdrijven)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven;

Besluit:

Artikel 1. Maximumbedragen van de uitkeringen

De bedragen, die ten hoogste uit het fonds kunnen worden uitgekeerd aan de personen, bedoeld in artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven, worden als volgt vastgesteld:

  • a. indien de uitkering betrekking heeft op vermogensschade:

    € 25 000;

  • b. indien de uitkering betrekking heeft op andere dan vermogensschade:

    € 10 000;

  • c. indien de uitkering betrekking heeft op zowel vermogensschade, als andere dan vermogensschade:

    € 35.000.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximumbedragen uitkeringen schadefonds geweldsmisdrijven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina