Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012

Geldend van 20-10-2012 t/m 26-06-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 november 2011, nr. AI/MHC/ABB/2011/19770, tot aanwijzing van de boeteoplegger SZW-wetgeving 2012 (Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012)

Artikel 2

Het Hoofd van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning, genoemd in artikel 1, is ten behoeve van de door hem opgelegde boeten bevoegd tot het nemen van de besluiten, genoemd in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 4:113 en 5:10 juncto paragraaf 4.4.4.2. van de Algemene wet bestuursrecht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 november 2011

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina