Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
    Artikelen: 6, 11, 14, 25

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

De datum van ondertekening van Stcrt. 2015/9885 is gerectificeerd op 8 april 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2017 Wijziging 08-06-2017 Stcrt. 2017, 32919 IENM/BSK-2017/127934 18-05-2017 Stb. 2017, 234 Inwtr. 1
01-01-2017 Wijziging 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65362 IENM/BSK-2016/268661 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65362
10-04-2015 Wijziging 08-04-2015 Stcrt. 2015, 10188 IENM/BSK-2015/67524 08-04-2015 Stcrt. 2015, 10188 Alg. 2
01-10-2014 Wijziging 19-05-2014 Stcrt. 2014, 14542 IENM/BSK-2013/259431 19-05-2014 Stcrt. 2014, 14542
24-04-2014 Wijziging 22-04-2014 Stcrt. 2014, 10591 IENM/BSK-2014/68760 22-04-2014 Stcrt. 2014, 10591
01-10-2012 t/m 01-12-2011 Wijziging 25-09-2012 Stcrt. 2012, 19702 IENM/BSK-2012/190513 25-09-2012 Stcrt. 2012, 19702
29-08-2012 Wijziging 23-08-2012 Stcrt. 2012, 17747 IENM/BSL-2012/161828 23-08-2012 Stcrt. 2012, 17747
01-12-2011 Nieuwe-regeling 31-10-2011 Stcrt. 2011, 20015 IENM/BSK-IENM/BSK-2011/145875 07-11-2011 Stb. 2011, 527 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (Stb. 2014/353) in werking treedt.1)
  2. Artikel II van Stcrt. 2015/10188 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I, onderdelen A, E tot en met DD, en GG tot en met PP, en II tot en met VIII, van de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (aanpassing Vorderingsprocedure en invoering alcoholslotprogramma) (Stb. 2010/259) in werking treden.3)
Naar boven