Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

De datum van ondertekening van Stcrt. 2015/9885 is gerectificeerd op 8 april 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2020 Wijziging 17-06-2020 Stcrt. 2020, 32692 IenW/BSK-2020/106139 17-06-2020 Stcrt. 2020, 32692 Alg. 1
01-01-2016 Wijziging 11-09-2015 Stcrt. 2015, 29101 IENM/BSK-2015/148123 11-09-2015 Stcrt. 2015, 29101
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stcrt. 2014, 33745 IENM/BSK-2014/255220 26-11-2014 Stcrt. 2014, 33745
01-01-2014 Wijziging 27-11-2013 Stcrt. 2013, 33510 IENM/BSK-2013/274682 27-11-2013 Stcrt. 2013, 33510
01-01-2013 Wijziging 26-10-2012 Stcrt. 2012, 21923 IENM/BSK-2012/215729 26-10-2012 Stcrt. 2012, 21923
01-12-2011 Nieuwe-regeling 31-10-2011 Stcrt. 2011, 20015 IENM/BSK-IENM/BSK-2011/145875 07-11-2011 Stb. 2011, 527 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stcrt. 2020/32692 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I, onderdelen A, E tot en met DD, en GG tot en met PP, en II tot en met VIII, van de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (aanpassing Vorderingsprocedure en invoering alcoholslotprogramma) (Stb. 2010/259) in werking treden.2)
Naar boven