Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

De datum van ondertekening van Stcrt. 2015/9885 is gerectificeerd op 8 april 2015.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2018 Wijziging 03-04-2018 Stcrt. 2018, 7145 IENW/BSK-2018/24173 03-04-2018 Stcrt. 2018, 7145
01-07-2017 Wijziging 08-06-2017 Stcrt. 2017, 32919 IENM/BSK-2017/127934 18-05-2017 Stb. 2017, 234 Inwtr. 1
01-01-2013 Wijziging 26-10-2012 Stcrt. 2012, 21923 IENM/BSK-2012/215729 26-10-2012 Stcrt. 2012, 21923
06-06-2012 t/m 01-11-2011 Wijziging 18-01-2012 Stcrt. 2012, 1437 IENM/BSK-2011/172088 21-05-2012 Stb. 2012, 231 Inwtr. 2
01-12-2011 Nieuwe-regeling 31-10-2011 Stcrt. 2011, 20015 IENM/BSK-IENM/BSK-2011/145875 07-11-2011 Stb. 2011, 527 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (Stb. 2014/353) in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010 in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I, onderdelen A, E tot en met DD, en GG tot en met PP, en II tot en met VIII, van de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (aanpassing Vorderingsprocedure en invoering alcoholslotprogramma) (Stb. 2010/259) in werking treden.3)
Naar boven