Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 16-01-2015.
Geldend van 16-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 16-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
16-01-2015 t/m 01-01-2015 Wijziging 31-12-2014 Stcrt. 2015, 868 31-12-2014 Stcrt. 2015, 868
01-01-2012 Nieuwe-regeling 27-09-2011 Stcrt. 2011, 17713 DDS5705907 07-11-2011 Stb. 2011, 524 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (tegemoetkoming gemaakte kosten interlandelijke adoptie) in werking treedt.1)
Naar boven