Bouwbesluit 2012

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 22-04-2022 t/m 31-07-2022

Annuleren

Artikel 2.92. Ligging

 • 1 Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert.

 • 2 Een beschermde vluchtroute ligt niet in een subbrandcompartiment.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking buiten een subbrandcompartiment liggen indien:

  • a. constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die de artikelen 2.67 en 2.69a, eerste en tweede lid stelt aan constuctieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht in een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, en

  • b. aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 7.4 stelt aan aankleding in een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert.

 • 4 Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

 • 5 Een bedgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

 • 6 Een cel ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

 • 7 Een logiesverblijf ligt in een beschermd subbrandcompartiment.

Annuleren
Naar boven