Wet dieren

Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 22-12-2022.
Geldend van 22-12-2022 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.8

Informatie geldend op 22-12-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
    Artikel 2

Verwijzingen naar § 2

  1. Wet dieren
    Artikelen 9.11, 9.12, 9.4, 9.5
  2. Regeling diergezondheid
    Artikel 4.2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-12-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-12-2022 Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 256 35398 19-12-2022 Stb. 2022, 525
21-04-2021 Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 24-03-2021 Stb. 2021, 168

Annuleren

Naar boven