Wet dieren

Geraadpleegd op 04-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 27-01-2022

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 9.28

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet dieren
    Artikel: 9.29

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-04-2021 Nieuw 05-07-2017 Stb. 2017, 313 34570 24-03-2021 Stb. 2021, 168 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel IV van Stb. 2017/313 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 1)

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven