Wet dieren

Geraadpleegd op 04-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 27-01-2022

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 8.10

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 02-11-2012 Stb. 2012, 561
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 13-12-2012 Stb. 2012, 659

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven