Wet dieren

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 27-01-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 11.1

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit diergeneesmiddelen
  2. Besluit diergezondheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling diergeneesmiddelen
    Artikel: 10.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2014 Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211
01-01-2013 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 13-12-2012 Stb. 2012, 659 Alg. 1
Nieuwe-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 13-12-2012 Stb. 2012, 659

Opmerkingen

  1. De wijziging is in werking getreden op 8 februari 2012 (Stb. 2012/31). 1)
Naar boven