Wet dieren

Geldend van 21-04-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.5

Informatie geldend op 21-04-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit diergezondheid
  Artikel: 4.1
 2. Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen
  Artikel: 3.1
 3. Wet dieren
  Artikel: 8.6
 4. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel 2

Verwijzingen naar § 2

 1. Wet dieren
  Artikelen 9.11, 9.12, 9.4, 9.5
 2. Regeling diergezondheid
  Artikel 4.2
Terug naar begin van de pagina