Wet dieren

Geldend van 21-04-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.12

Informatie geldend op 21-04-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit diergezondheid
 2. Regeling diergezondheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 2
 2. Regeling houders van dieren
  Artikel: 3a.1
 3. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet dieren
  Artikel 6.4
Terug naar begin van de pagina