Wet dieren

Geldend van 01-02-2015 t/m 30-06-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.1

Informatie geldend op 01-02-2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit dierlijke producten
  Artikelen: 2.7, 3.1
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 8.3
 3. Wet dieren
  Artikelen: 3.2, 3.5, 6.4, 8.6
 4. Wet milieubeheer
  Artikelen: 13.1, 22.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet dieren
  Artikelen 10.2, 6.4
Terug naar begin van de pagina