Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geraadpleegd op 27-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m 31-12-2021

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Bijlage D8

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
    Artikel: 8.04

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als tekst van bijlage 1.9 van de Binnenvaartregeling.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-10-2018 Wijziging 07-09-2018 Stcrt. 2018, 50756 IENW/BSK-2018/156621 07-09-2018 Stcrt. 2018, 50756
01-07-2011 Nieuwe-regeling 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115 IENM/BSK-2011/91950 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven