Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage D6

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
    Artikel: 6.03

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als tekst van bijlage 1.9 van de Binnenvaartregeling.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-12-2016 t/m 01-08-2016 Wijziging 13-12-2016 Stcrt. 2016, 68015 IENM/BSK-2016/233553 13-12-2016 Stcrt. 2016, 68015
03-11-2015 t/m 01-08-2015 Wijziging 02-11-2015 Stcrt. 2015, 38318 IENM/BSK-2015/201651 02-11-2015 Stcrt. 2015, 38318
25-05-2013 t/m 01-01-2013 Wijziging 23-05-2013 Stcrt. 2013, 13660 IENM/BSK-2013/88294 23-05-2013 Stcrt. 2013, 13660
01-10-2011 Wijziging Stcrt. 2011, 17433 IENM/BSK-2011/119241 Stcrt. 2011, 17433
01-07-2011 Nieuwe-regeling 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115 IENM/BSK-2011/91950 21-06-2011 Stcrt. 2011, 11115
Naar boven