Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2011.
Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2013

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2011)

Opmerking

Regeling ook ingetrokken door Stcrt. 2013/5677 op 1 januari 2014.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2014 Intrekking-regeling 21-12-2012
samen met
30-08-2013
Stb. 2012, 695
samen met
Stb. 2013, 339
11-12-2013 Stb. 2013, 552 Alg. 1
01-07-2011 Nieuwe-regeling 28-06-2011 Stcrt. 2011, 11829 FM/2011/9139M 28-06-2011 Stcrt. 2011, 11829

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)

Annuleren

Naar boven