Warenwetbesluit cosmetische producten 2011

Geraadpleegd op 22-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2014.
Geldend van 01-03-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-03-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-07-2013 Nieuwe-regeling 07-03-2011 Stb. 2011, 137 07-03-2011 Stb. 2011, 137
Naar boven