Besluit wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (verlengings- en digitaliseringsbeleid commerciële radio)

Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 februari 2011, nr. ETM/IT10180293, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2005 in verband met het verlengings- en digitaliseringsbeleid commerciële radio

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel II

In afwijking van de kolom ‘beleid’ voor de frequentieband van 87.5 MHz tot 104.9 MHz in het NFP kan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in de frequentieband van 87.5 MHz tot 104.9 MHz vergunningen voor netgebonden frequenties tevens op volgorde van binnenkomst verlenen, indien de aanvraag voldoet aan de artikelen 2, 3 en 5 van de Beleidsregel optimalisatie commerciële FM-vergunningen, de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht afwijkt van genoemde beleidsregel of een rechterlijke uitspraak hiertoe aanleiding geeft.

Artikel III

  • 1 Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel C, voor zover het de frequentieband 226.504 MHz - 228.216 MHz betreft, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Artikel I, onderdeel C, voor zover het de frequentieband 226.504 MHz-228.216 MHz betreft, treedt in werking op 1 september 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit ligt met de toelichting vanaf de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst gedurende 6 weken ter inzage bij het Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, begane grond, Bezuidenhoutseweg 30, 2591 AV te Den Haag.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina