Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst

Geldend van 13-10-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling KB
IdentificatienummerBWBR0029514
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Door Stb. 2018/354 is de citeertitel gewijzigd per 13 oktober 2018.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht
 2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2017
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017
 4. Besluit project afbouw IBS
 5. Besluit project afbouw IBS 2007
 6. Besluit taak RVB 2017
 7. Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Instellingsbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 9. Instellingsbesluit Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (Instellingsbesluit NAVI)
 10. Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing
 11. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017
 12. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
 13. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 14. Organisatiebesluit Buitenlandse Zaken 2017
 15. Organisatiebesluit BZK 2018
 16. Organisatiebesluit Dienst Justis 2015
 17. Organisatiebesluit Ministerie van Algemene Zaken
 18. Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 19. Organisatiebesluit VWS 2018
 20. Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012
 21. Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel kantoren
 22. Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel specialties

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de Planbureaus
  Bijlage: Aanwijzingen voor de planbureaus
 2. Regeling vaststelling Aanwijzingen inzake de rijksinspecties
  Bijlage: Aanwijzingen inzake de rijksinspecties
Terug naar begin van de pagina