Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:5

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
    Artikelen: 2:8, 3:6
  2. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2010/79 is de citeertitel gewijzigd per 1 maart 2012 (Stb. 2012/80).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 19-02-2021 Stb. 2021, 115 19-02-2021 Stb. 2021, 115
01-03-2012 Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 79 22-02-2012 Stb. 2012, 80
01-01-2011 Nieuwe-regeling 23-12-2010 Stb. 2010, 869 23-12-2010 Stb. 2010, 869

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven