Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Overgangsrecht in verband met het vaststellen van inkomen in verband met artikel 8 BBA 1945

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina