Uitvoeringsregeling loonbelasting BES

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Uitvoeringsregeling loonbelasting BES

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 8 en 12A van de Wet loonbelasting BES en artikel 58 van de Wet inkomstenbelasting BES;

Besluit:

Artikel 2

Als loonbelasting- en premietabellen worden vastgesteld:

  • a. de halvedagtabel, opgenomen in bijlage A;

  • b. de dagtabel, opgenomen in bijlage B;

  • c. de weektabel, opgenomen in bijlage C;

  • d. de tweeweken(quincena)tabel, opgenomen in bijlage D;

  • e. de maandtabel, opgenomen in bijlage E;

  • f. de kwartaaltabel, opgenomen in bijlage F.

  • g. de tabel bijzondere beloningen, opgenomen in bijlage G.

Artikel 4

De bij deze regeling behorende bijlagen A tot en met G liggen, inclusief toelichting, ter inzage bij de Directie Directe belastingen van het Ministerie van Financiën.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 om 00:00 uur in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 05:00 uur in het Europese deel van Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2010

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina