Wijzigingsregeling Regeling Wfsv (inwerkingtreding Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-12-2012.]
Geraadpleegd op 15-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2011.
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2011 Nieuwe-regeling 13-12-2010 Stcrt. 2010, 20395 IVV/FB/2010/23821 23-12-2010 Stb. 2010, 839 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel VIII, onderdeel D, van de Verzamelwet SZW 2011 in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven