Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november 2010, nr. DMO/OHW-U-3034076, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2011

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2011 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2011

van

tot en met

23 533,08 minus pensioengrondslag

1.225,21

1.356,79

 

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,2151

186,00

1.404,45

1.446,64

16,2406

186,00

1.446,65

2.021,13

16,2841

186,00

2.021,14

2.066,96

16,3009

186,00

2.066,97

2.113,24

16,3025

186,00

2.113,25

2.158,62

16,3038

186,00

2.158,63

2.204,45

16,3055

186,00

2.204,46

2.248,92

16,3073

186,00

2.248,93

2.294,76

16,3090

186,00

2.294,77

2.385,51

16,3108

186,00

2.385,52

2.485,34

16,3144

186,00

2.485,35

2.583,36

16,3175

186,00

2.583,37

2.678,65

16,3211

186,00

2.678,66

2.679,11

16,3519

186,00

2.679,12

2.726,30

16,3551

186,00

2.726,31

2.773,49

16,3567

186,00

2.773,50

2.820,23

16,3619

186,00

2.820,24

2.867,88

16,3635

186,00

2.867,89

2.914,62

16,3691

186,00

2.914,63

2.961,36

16,3708

186,00

2.961,37

2.961,81

16,3715

186,00

2.961,82

3.004,92

16,3747

187,00

3.004,93

3.048,94

16,3756

187,00

3.048,95

3.092,96

16,3798

187,00

3.092,97

3.136,07

16,3806

187,00

3.136,08

3.136,52

16,3842

187,00

3.136,53

3.180,08

16,3851

187,00

3.180,09

3.223,19

16,3859

187,00

3.223,20

3.223,64

16,3894

187,00

3.223,65

3.267,21

16,3901

187,00

3.267,22

3.310,32

16,3909

187,00

3.310,33

3.353,88

16,3961

187,00

3.353,89

3.397,44

16,4064

187,00

3.397,45

3.441,01

16,4091

187,00

3.441,02

3.484,57

16,4102

187,00

3.484,58

3.528,13

16,4148

187,00

3.528,14

3.571,69

16,4156

187,00

3.571,70

3.615,26

16,4203

187,00

3.615,27

3.658,82

16,4216

187,00

3.658,83

3.659,27

16,4228

187,00

3.659,28

3.713,73

16,4259

187,00

3.713,74

3.768,18

16,4270

187,00

3.768,19

3.822,63

16,4318

187,00

3.822,64

3.823,09

16,4459

187,00

3.823,10

3.877,54

16,4475

187,00

3.877,55

3.932,00

16,4509

187,00

3.932,01

3.986,45

16,4521

187,00

3.986,46

4.040,90

16,4567

187,00

4.040,91

4.084,02

16,4582

187,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina