Regeling vrijstelling vluchten algemeen maatschappelijk belang militaire luchthavens

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling houdende vrijstelling verbod landen en opstijgen helikopters algemeen maatschappelijk belang op militaire luchthavens (Regeling vrijstelling vluchten algemeen maatschappelijk belang militaire luchthavens)

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 10.13 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Ten behoeve van vluchten uit het oogpunt van algemeen maatschappelijk belang wordt vrijstelling van het in artikel 10.13, eerste lid, van de Wet luchtvaart genoemde verbod om met een burgerluchtvaartuig op te stijgen van of te landen op een militaire luchthaven verleend voor helikopters die in gebruik zijn ten behoeve van:

  • 2 De in het eerste lid bedoelde vrijstelling wordt verleend met betrekking tot:

    • a. de militaire helihaven Oost-Vlieland;

    • b. de militaire helihaven Waalsdorpervlakte.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling vluchten algemeen maatschappelijk belang militaire luchthavens.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 oktober 2010

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina