Regeling heraanwijzing luchtvaartterreinen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling heraanwijzing luchtvaartterreinen BES

Artikel 1

Als luchtvaartterrein worden aangewezen:

  • a. Flamingo Luchthaven op Bonaire, zoals ruimtelijk weergegeven in bijlage A bij deze regeling;

  • b. F.D. Roosevelt vliegveld op Sint Eustatius, zoals ruimtelijk weergegeven in bijlage B bij deze regeling;

  • c. Juancho Yrausquin vliegveld op Saba, zoals ruimtelijke weergegeven in bijlage C bij deze regeling.

Artikel 2

  • 1. De aanwijzingen van artikel 1, onderdelen a en b. hebben betrekking op het openbaar – waaronder begrepen het nationaal en internationaal – luchtverkeer met burgelijke luchtvaartuigen.

  • 2. De aanwijzing in artikel 1, onderdeel c, heeft betrekking op het beperkt openbaar – waaronder begrepen het nationaal en internationaal – luchtverkeer met burgerlijke luchtvaartuigen.

    Door de Minister worden de aan dit vliegveld verbonden beperkingen bij het verlenen van toestemming voor gebruik van het vliegveld in acht genomen, welke toestemming schriftelijk wordt vastgelegd. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

  • 3. De aangewezen luchtvaartterreinen zijn tevens bestemd tot medegebruik door luchtvaartuigen in gebruik bij de Nederlandse militaire luchtvaart.

Artikel 3

Het bepaalde in artikel 1, eerste en tweede lid, wordt ter overbrugging van de reeds eerder plaatsgevonden aanwijzing van deze luchtvaartterreinen, beschouwd als een heraanwijzing.

Deze heraanwijzing wordt geacht met de oude rechtsgevolgen van kracht te zijn.

Bijlage A. behorende bij de Regeling heraanwijzing luchtvaartterreinen BES

Bijlage 247364.png
Flamingo luchthaven, Bonaire

Bijlage B. behorende bij de Regeling heraanwijzing luchtvaartterreinen BES

Bijlage 247365.png
F.D. Roosevelt vliegveld, Sint Eustatius

Bijlage C. behorende bij de Regeling heraanwijzing luchtvaartterreinen BES

Bijlage 247366.png
Juancho Yrausquin vliegveld, Saba
Terug naar begin van de pagina