Regeling aanwijzing betrouwbaarheidsniveau authentificatie bij elektronisch verkeer [...] en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt.]

Geldend van 12-06-2017 t/m heden

Regeling aanwijzing betrouwbaarheidsniveau authentificatie bij elektronisch verkeer met de bestuursrechter

Artikel 1

Voor de overeenkomstige toepassing van artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van het elektronisch verkeer met de bestuursrechter wordt in ieder geval als voldoende betrouwbaar aangemerkt een methode van authentificatie die minimaal van betrouwbaarheidsniveau 2 STORK is.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina