Regeling bezoldigingsschalen Rijksambtenaren BES

[Regeling vervallen per 03-03-2011 met terugwerkende kracht tot en met 10-10-2010.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 02-03-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000601543, tot het vaststellen van de bezoldigingsschalen van de Rijksambtenaren BES en de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES (Regeling bezoldigingsschalen Rijksambtenaren BES)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1 van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-03-2011]

De bezoldigingschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn als volgt:

  • a. van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010: zoals in Bijlage 1 van deze regeling is vermeld;

  • b. per 1 januari 2011: zoals in Bijlage 3 van deze regeling is vermeld.

Artikel 2

[Vervallen per 03-03-2011]

In afwijking van artikel 1, zijn de bezoldigingsschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat, die werkzaam zijn bij de Dienst Justitiële Inrichtingen BES, als volgt:

  • a. van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010: zoals in Bijlage 2 van deze regeling is vermeld;

  • b. per 1 januari 2011: zoals in bijlage 4 van deze regeling is vermeld.

Artikel 4

[Vervallen per 03-03-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoldigingsschalen Rijksambtenaren BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Bijlage 1. Bezoldigingschalen rijksambtenaren BES van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010

[Vervallen per 03-03-2011]

Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 10/10/10

nr

bezoldiging

 

salaris

nr

 

Naf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Naf

 

1

1340

1

                               

1340

1

2

1376

2

1

                             

1376

2

3

1415

3

2

                             

1415

3

4

1452

4

3

                             

1452

4

5

1492

5

4

                             

1492

5

6

1534

6

5

1

                           

1534

6

7

1576

7

6

2

                           

1576

7

8

1619

8

7

3

                           

1619

8

9

1665

9

8

4

                           

1665

9

10

1710

U11

9

5

                           

1710

10

11

1757

U13

10

6

                           

1757

11

12

1806

U15

11

7

                           

1806

12

13

1855

 

U13

8

                           

1835

13

14

1906

 

U15

9

                           

1910

14

15

1957

 

U17

10

1

                         

1957

15

16

2011

   

11

2

                         

2011

16

17

2068

   

U13

3

                         

2068

17

18

2123

   

U15

4

                         

2123

18

19

2185

   

U17

5

                         

2185

19

20

2243

     

6

                         

2243

20

21

2305

     

7

1

                       

2305

21

22

2368

     

8

2

                       

2368

22

23

2434

     

9

3

                       

2434

23

24

2499

     

U11

4

1

                     

2499

24

25

2568

     

U13

5

2

                     

2568

25

26

2639

     

U15

6

3

                     

2639

26

27

2713

       

7

4

                     

2713

27

28

2786

       

8

5

                     

2786

28

29

2863

       

9

6

                     

2863

29

30

2941

       

U11

7

                     

2941

30

31

3022

       

U13

8

1

                   

3022

31

32

3106

       

U15

9

2

                   

3106

32

33

3192

         

10

3

                   

3192

33

34

3278

         

11

4

                   

3278

34

35

3370

         

U13

5

                   

3370

35

36

3461

         

U15

6

                   

3461

36

37

3558

         

U17

7

1

                 

3558

37

38

3655

           

8

2

                 

3655

38

39

3755

           

9

3

                 

3755

39

40

3859

           

10

4

1

               

3859

40

41

3965

           

11

5

2

               

3965

41

42

4075

             

6

3

               

4075

42

43

4185

             

7

4

               

4185

43

44

4300

             

8

5

               

4300

44

45

4418

             

9

6

               

4418

45

46

4540

             

10

7

1

             

4540

46

47

4666

             

11

8

2

             

4666

47

49

4796

               

9

3

             

4796

49

50

4926

               

10

4

             

4926

50

51

5061

               

11

5

             

5061

51

52

5200

                 

6

1

           

5200

52

53

5344

                 

7

2

           

5344

53

54

5490

                 

8

3

           

5490

54

55

5642

                 

9

4

           

5642

55

56

5797

                 

10

5

1

         

5797

56

57

5957

                   

6

2

         

5957

57

58

6122

                   

7

3

         

6122

58

59

6288

                   

8

4

         

6288

59

60

6460

                   

9

5

         

6460

60

61

6639

                     

6

1

       

6639

61

62

6820

                     

7

2

       

6820

62

63

7008

                     

8

3

       

7008

63

64

7203

                     

9

4

       

7203

64

65

7402

                       

5

1

     

7402

65

66

7604

                       

6

2

     

7604

66

67

7813

                       

7

3

     

7813

67

68

8027

                       

8

4

     

8027

68

69

8248

                       

9

5

1

   

8248

69

70

8476

                         

6

2

   

8476

70

71

8709

                         

7

3

   

8709

71

72

8949

                         

8

4

1

 

8949

72

73

9193

                         

9

5

2

 

9193

73

74

9446

                           

6

3

 

9446

74

75

9705

                           

7

4

1

9705

75

76

9973

                           

8

5

2

9973

76

77

10247

                           

9

6

3

10247

77

78

10529

                             

7

4

10529

78

79

10819

                             

8

5

10819

79

80

11115

                             

9

6

11115

80

81

11422

                               

7

11422

81

82

11736

                               

8

11736

82

83

12057

                               

9

12057

83

                                         
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

U = (uitloop)bezoldigingstrede die 1x per 2 jaar kan worden toegekend bij maximum van de schaal én een beoordeling ‘zeer goed functioneren’. (Bezoldigingsbesluit 1998 BES)

Bijlage 2. Bezoldigingschalen DJI BES van 10 oktober 201 tot en met 31 december 2010

[Vervallen per 03-03-2011]

nr

bezoldiging

 

bezoldiging

nr

 

Naf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Naf

 

1

1675

1

                               

1675

1

2

1722

2

1

                             

1722

2

3

1768

3

2

                             

1768

3

4

1816

4

3

                             

1816

4

5

1866

5

4

                             

1866

5

6

1918

6

5

1

                           

1918

6

7

1971

7

6

2

                           

1971

7

8

2026

8

7

3

                           

2026

8

9

2081

9

8

4

                           

2081

9

10

2137

U11

9

5

                           

2137

10

11

2196

U13

10

6

                           

2196

11

12

2257

U15

11

7

                           

2257

12

13

2318

 

U13

8

                           

2318

13

14

2382

 

U15

9

                           

2382

14

15

2447

 

U17

10

1

                         

2447

15

16

2515

   

11

2

                         

2515

16

17

2586

   

U13

3

                         

2586

17

18

2655

   

U15

4

                         

2655

18

19

2729

   

U17

5

                         

2729

19

20

2804

     

6

                         

2804

20

21

2882

     

7

1

                       

2882

21

22

2961

     

8

2

                       

2961

22

23

3042

     

9

3

                       

3042

23

24

3126

     

U11

4

1

                     

3126

24

25

3209

     

U13

5

2

                     

3209

25

26

3299

     

U15

6

3

                     

3299

26

27

3390

       

7

4

                     

3390

27

28

3484

       

8

5

                     

3484

28

29

3578

       

9

6

                     

3578

29

30

3677

       

U11

7

                     

3677

30

31

3779

       

U13

8

1

                   

3779

31

32

3881

       

U15

9

2

                   

3881

32

33

3989

         

10

3

                   

3989

33

34

4098

         

11

4

                   

4098

34

35

4212

         

U13

5

                   

4212

35

36

4329

         

U15

6

                   

4329

36

37

4447

         

U17

7

1

                 

4447

37

38

4568

           

8

2

                 

4568

38

39

4694

           

9

3

                 

4694

39

40

4823

           

10

4

1

               

4823

40

41

4955

           

11

5

2

               

4955

41

42

5049

             

6

3

               

5049

42

43

5235

             

7

4

               

5235

43

44

5376

             

8

5

               

5376

44

45

5524

             

9

6

               

5524

45

46

5678

             

10

7

1

             

5678

46

47

5833

             

11

8

2

             

5833

47

49

5993

               

9

3

             

5993

49

50

6158

               

10

4

             

6158

50

51

6328

               

11

5

             

6328

51

52

6500

                 

6

1

           

6500

52

53

6679

                 

7

2

           

6679

53

54

6864

                 

8

3

           

6864

54

55

7053

                 

9

4

           

7053

55

56

7246

                 

10

5

1

         

7246

56

57

7446

                   

6

2

         

7446

57

58

7652

                   

7

3

         

7652

58

59

7859

                   

8

4

         

7859

59

60

8076

                   

9

5

         

8076

60

                                         
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

U = (uitloop)bezoldigingstrede die 1x per 2 jaar kan worden toegekend bij maximum van de schaal én een beoordeling ‘zeer goed functioneren’. (Bezoldigingsbesluit 1998 BES)

Bijlage 3. : Bezoldigingschalen rijksambtenaren BES per 1 januari 2011

[Vervallen per 03-03-2011]

nr

bezoldiging

 

bezoldiging

nr

 

USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

USD

 

1

749

1

                               

749

1

2

769

2

1

                             

769

2

3

791

3

2

                             

791

3

4

812

4

3

                             

812

4

5

834

5

4

                             

834

5

6

857

6

5

1

                           

857

6

7

881

7

6

2

                           

881

7

8

905

8

7

3

                           

905

8

9

931

9

8

4

                           

931

9

10

956

U11

9

5

                           

956

10

11

982

U13

10

6

                           

982

11

12

1009

U15

11

7

                           

1009

12

13

1026

 

U13

8

                           

1026

13

14

1068

 

U15

9

                           

1068

14

15

1094

 

U17

10

1

                         

1094

15

16

1124

   

11

2

                         

1124

16

17

1156

   

U13

3

                         

1156

17

18

1187

   

U15

4

                         

1187

18

19

1221

   

U17

5

                         

1221

19

20

1254

     

6

                         

1254

20

21

1288

     

7

1

                       

1288

21

22

1323

     

8

2

                       

1323

22

23

1360

     

9

3

                       

1360

23

24

1397

     

U11

4

1

                     

1397

24

25

1435

     

U13

5

2

                     

1435

25

26

1475

     

U15

6

3

                     

1475

26

27

1516

       

7

4

                     

1516

27

28

1557

       

8

5

                     

1557

28

29

1600

       

9

6

                     

1600

29

30

1644

       

U11

7

                     

1644

30

31

1689

       

U13

8

1

                   

1689

31

32

1736

       

U15

9

2

                   

1736

32

33

1784

         

10

3

                   

1784

33

34

1832

         

11

4

                   

1832

34

35

1883

         

U13

5

                   

1883

35

36

1934

         

U15

6

                   

1934

36

37

1988

         

U17

7

1

                 

1988

37

38

2042

           

8

2

                 

2042

38

39

2098

           

9

3

                 

2098

39

40

2156

           

10

4

1

               

2156

40

41

2216

           

11

5

2

               

2216

41

42

2277

             

6

3

               

2277

42

43

2338

             

7

4

               

2338

43

44

2403

             

8

5

               

2403

44

45

2469

             

9

6

               

2469

45

46

2537

             

10

7

1

             

2537

46

47

2607

             

11

8

2

             

2607

47

49

2680

               

9

3

             

2680

49

50

2752

               

10

4

             

2752

50

51

2828

               

11

5

             

2828

51

52

2906

                 

6

1

           

2906

52

53

2986

                 

7

2

           

2986

53

54

3068

                 

8

3

           

3068

54

55

3152

                 

9

4

           

3152

55

56

3239

                 

10

5

1

         

3239

56

57

3328

                   

6

2

         

3328

57

58

3421

                   

7

3

         

3421

58

59

3513

                   

8

4

         

3513

59

60

3609

                   

9

5

         

3609

60

61

3709

                     

6

1

       

3709

61

62

3811

                     

7

2

       

3811

62

63

3916

                     

8

3

       

3916

63

64

4025

                     

9

4

       

4025

64

65

4136

                       

5

1

     

4136

65

66

4249

                       

6

2

     

4249

66

67

4365

                       

7

3

     

4365

67

68

4485

                       

8

4

     

4485

68

69

4608

                       

9

5

1

   

4608

69

70

4736

                         

6

2

   

4736

70

71

4866

                         

7

3

   

4866

71

72

5000

                         

8

4

1

 

5000

72

73

5136

                         

9

5

2

 

5136

73

74

5278

                           

6

3

 

5278

74

75

5422

                           

7

4

1

5422

75

76

5572

                           

8

5

2

5572

76

77

5725

                           

9

6

3

5725

77

78

5883

                             

7

4

5883

78

79

6045

                             

8

5

6045

79

80

6210

                             

9

6

6210

80

81

6382

                               

7

6382

81

82

6557

                               

8

6557

82

83

6736

                               

9

6736

83

                                         
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

U = (uitloop)bezoldigingstrede die 1x per 2 jaar kan worden toegekend bij maximum van de schaal én een beoordeling ‘zeer goed functioneren’. (Bezoldigingsbesluit 1998 BES)

Bijlage 4. : Bezoldigingschalen DJI BES per 1 januari 2011

[Vervallen per 03-03-2011]

nr

bezoldiging

 

bezoldiging

nr

 

USD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

USD

 

1

936

1

                               

936

1

2

963

2

1

                             

963

2

3

988

3

2

                             

988

3

4

1015

4

3

                             

1015

4

5

1043

5

4

                             

1043

5

6

1072

6

5

1

                           

1072

6

7

1102

7

6

2

                           

1102

7

8

1132

8

7

3

                           

1132

8

9

1163

9

8

4

                           

1163

9

10

1194

U11

9

5

                           

1194

10

11

1227

U13

10

6

                           

1227

11

12

1261

U15

11

7

                           

1261

12

13

1295

 

U13

8

                           

1295

13

14

1331

 

U15

9

                           

1331

14

15

1368

 

U17

10

1

                         

1368

15

16

1406

   

11

2

                         

1406

16

17

1445

   

U13

3

                         

1445

17

18

1484

   

U15

4

                         

1484

18

19

1525

   

U17

5

                         

1525

19

20

1567

     

6

                         

1567

20

21

1611

     

7

1

                       

1611

21

22

1655

     

8

2

                       

1655

22

23

1700

     

9

3

                       

1700

23

24

1747

     

U11

4

1

                     

1747

24

25

1793

     

U13

5

2

                     

1793

25

26

1844

     

U15

6

3

                     

1844

26

27

1894

       

7

4

                     

1894

27

28

1947

       

8

5

                     

1947

28

29

1999

       

9

6

                     

1999

29

30

2055

       

U11

7

                     

2055

30

31

2112

       

U13

8

1

                   

2112

31

32

2169

       

U15

9

2

                   

2169

32

33

2229

         

10

3

                   

2229

33

34

2290

         

11

4

                   

2290

34

35

2354

         

U13

5

                   

2354

35

36

2419

         

U15

6

                   

2419

36

37

2485

         

U17

7

1

                 

2485

37

38

2552

           

8

2

                 

2552

38

39

2623

           

9

3

                 

2623

39

40

2695

           

10

4

1

               

2695

40

41

2769

           

11

5

2

               

2769

41

42

2821

             

6

3

               

2821

42

43

2925

             

7

4

               

2925

43

44

3004

             

8

5

               

3004

44

45

3087

             

9

6

               

3087

45

46

3173

             

10

7

1

             

3173

46

47

3259

             

11

8

2

             

3259

47

49

3349

               

9

3

             

3349

49

50

3441

               

10

4

             

3441

50

51

3536

               

11

5

             

3536

51

52

3632

                 

6

1

           

3632

52

53

3732

                 

7

2

           

3732

53

54

3835

                 

8

3

           

3835

54

55

3941

                 

9

4

           

3941

55

56

4049

                 

10

5

1

         

4049

56

57

4160

                   

6

2

         

4160

57

58

4275

                   

7

3

         

4275

58

59

4391

                   

8

4

         

4391

59

60

4512

                   

9

5

         

4512

60

                                         
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   

U = (uitloop)bezoldigingstrede die 1x per 2 jaar kan worden toegekend bij maximum van de schaal én een beoordeling ‘zeer goed functioneren’. (Bezoldigingsbesluit 1998 BES)

Terug naar begin van de pagina