Wet educatie en beroepsonderwijs BES

Geraadpleegd op 31-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk8/titeldeel1/artikel8.1.1b

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
    Artikelen: 8.4a.14, 8.4a.16
  2. Wet voortgezet onderwijs 2020
    Artikel: 2.107k

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 80 34607
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 362 34457
Nieuw 26-06-2013 Stb. 2013, 288 33187
Naar boven