Regeling verwantschapstabel educatieve minor en educatieve module

Geraadpleegd op 15-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 29-11-2023.
Geldend van 29-11-2023 t/m 31-03-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 29-11-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-11-2023)

Opmerking

Door Stcrt. 2023/25588 is de citeertitel gewijzigd per 19 september 2023, met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2023.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-09-2022 t/m 01-09-2022 Vervallen 02-09-2022 Stcrt. 2022, 25009 HO&S/33929051 02-09-2022 Stcrt. 2022, 25009
01-08-2022 Nieuw 07-12-2021 Stcrt. 2022, 993 VO/29106277 07-12-2021 Stcrt. 2022, 993

Annuleren

Naar boven