Regeling verwantschapstabel educatieve minor en educatieve module

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-09-2023.
Geldend van 19-09-2023 t/m 28-11-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 19-09-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-09-2023)

Opmerking

Door Stcrt. 2023/25588 is de citeertitel gewijzigd per 19 september 2023, met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2023.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-09-2023 t/m 01-08-2023 Wijziging 05-09-2023 Stcrt. 2023, 25588 HO&S/40660458 05-09-2023 Stcrt. 2023, 25588
01-08-2022 Wijziging 24-03-2022 Stcrt. 2022, 8945 HO&S/31549188 24-03-2022 Stcrt. 2022, 8945 Alg. 1
Wijziging 07-12-2021 Stcrt. 2022, 993 VO/29106277 07-12-2021 Stcrt. 2022, 993
02-09-2010 t/m 01-08-2010 Nieuwe-regeling 13-08-2010 Stcrt. 2010, 13500 DL/B/220470 13-08-2010 Stcrt. 2010, 13500

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
Naar boven