Regeling verwantschapstabel educatieve minor en educatieve module

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 19-09-2023 t/m 28-11-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr. DL/B/220470, houdende vaststelling van de verwantschapstabel educatieve minor alsmede wijziging van de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012 (Regeling verwantschapstabel educatieve minor)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

  • a. Verwantschappen: getuigschriften van bacheloropleidingen als bedoeld in artikel 7.12, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020, certificaten en verklaringen als bedoeld in artikel 7.12, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020, op grond waarvan onderwijs verzorgd kan worden in daarbij aangewezen vakken;

  • b. Verwantschapstabel: tabel waarin verwantschappen zijn opgenomen.

Artikel 2. Vaststelling verwantschappen

  • 1 Deze regeling strekt ertoe de verwantschapstabel vast te stellen.

  • 2 De verwantschapstabel is opgenomen als bijlage bij deze regeling.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2010.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verwantschapstabel educatieve minor en educatieve module.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

wo bachelor in combinatie met educatieve minor of de wo bachelor verbonden aan de educatieve module

CROHO code

Universiteit indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en)

Bevoegdheid

Aarde en economie

50668

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Aardrijkskunde

Aardwetenschappen

56986

Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Aardrijkskunde

Actuariële Wetenschappen

56411

Universiteit van Amsterdam

Leraar Wiskunde

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Leraar Scheikunde

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Leraar Techniek

Agrotechnologie

56831

Wageningen University

Leraar Natuurkunde

Algemene Cultuurwetenschappen

56823

Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University

Leraar Geschiedenis en Staatsinrichting

Algemene Cultuurwetenschappen

56823

Tilburg University, Open Universiteit

Leraar Nederlands

Algemene Sociale Wetenschappen

56631

Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Leraar Maatschappijleer

Animal Sciences (leertraject onderwijsbevoegdheid Biologie)1

56849

Wageningen University

Leraar Biologie

Applied Mathematics

59336

Universiteit Twente

Leraar Wiskunde

Arabische Taal en Cultuur

56040

Universiteit van Amsterdam

Leraar Arabisch

Artificial Intelligence

56945

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Informatica

Artificial Intelligence

56981

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Informatica

Artificial Intelligence

56945

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Informatica

Bedrijfseconomie

50750

Tilburg University

Leraar Economie

Bedrijfseconomie

50750

Tilburg University

Leraar Management en Organisatie

Bedrijfskunde

50645

Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Open Universiteit

Leraar Economie

Bedrijfskunde

50645

Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Open Universiteit

Leraar Management en Organisatie

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

50007

Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Maatschappijleer

Bestuurskunde

56627

Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University

Leraar Maatschappijleer

Bèta-gamma

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Natuurkunde

Bèta-gamma

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Scheikunde

Bèta-gamma

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Wiskunde

Bèta-gamma (Afstudeerrichting Aardwetenschappen)

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Aardrijkskunde

Bèta-Gamma (Afstudeerrichting Biologie)

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Biologie

Bèta-gamma (Afstudeerrichting Biomedische Wetenschapen)

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Biologie

Bèta-gamma (Afstudeerrichting Culturele Antropologie)

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Maatschappijleer

Bèta-gamma (Afstudeerrichting Kunstmatige Intelligentie)

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Informatica

Bèta-gamma (Afstudeerrichting Neurobiologie)

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Biologie

Bèta-gamma (Afstudeerrichting Planologie)

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Aardrijkskunde

Bèta-gamma (Afstudeerrichting Politicologie)

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Maatschappijleer

Bèta-gamma (Afstudeerrichting Sociale Geografie)

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Aardrijkskunde

Bèta-gamma (Afstudeerrichting Sociologie)

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Maatschappijleer

BioFarmaceutische Wetenschappen

50207

Universiteit Leiden

Leraar Scheikunde

Biologie

56860

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Wageningen University, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Biologie

Biology

59325

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Biologie

Biomedical Sciences

59324

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Biologie

Biomedische Technologie

56226

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Biomedische Technologie

56226

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Scheikunde

Biomedische Technologie

56226

Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Wiskunde

Biomedische Wetenschappen

56990

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht en Universiteit van Amsterdam

Leraar Biologie

Biomedische Wetenschappen

56990

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Biologie

Biotechnologie

56841

Wageningen University

Leraar Natuurkunde

Biotechnologie

56841

Wageningen University

Leraar Scheikunde

Bouwkunde

56951

Technische Universiteit Eindhoven

Leraar Natuurkunde

Bouwkunde

56951

Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Eindhoven

Leraar Techniek

Business Administration

50897

Universiteit van Amsterdam

Leraar Economie

Business Analytics

56856

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Wiskunde

Business Information Technology

56066

Universiteit Twente

Leraar Informatica

Chemistry

56943

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Scheikunde

Chinastudies

56818

Universiteit Leiden

Leraar Chinees

Civiele Techniek

56952

Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Civiele Techniek

56952

Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente

Leraar Techniek

Civiele Techniek

56952

Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente

Leraar Wiskunde

Cognitive Science and Artificial Intelligence

59338

Tilburg University

Leraar Informatica

Communicatie- en Informatiewetenschappen

56826

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Engels

Communicatie- en Informatiewetenschappen

56826

Tilburg University

Leraar Nederlands

Communicatiewetenschap

56615

Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Maatschappijleer

Computer Science

50426

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Informatica

Computing Science

59326

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Informatica

Creative Technology

50447

Universiteit Twente

Leraar Informatica

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

50035

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Maatschappijleer

Data Science & Artificial Intelligence

50300

Universiteit Maastricht

Leraar Informatica

Data Science (joint degree)

55018

Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven

Leraar Wiskunde

Data Science (joint degree)2

55018

Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven

Leraar Informatica

Data Science and Knowledge Engineering

50300

Universiteit Maastricht

Leraar Informatica

Data Science and Knowledge Engineering

50300

Universiteit Maastricht

Leraar Wiskunde

Duitse Taal en Cultuur (afstudeerrichting Duits)

56805

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Duits

Econometrics & Operations Research

56833

Universiteit Maastricht

Leraar Wiskunde

Econometrie

59332

Universiteit van Amsterdam

Leraar Wiskunde

Econometrie en Operationele Research

56833

Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht, Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University

Leraar Wiskunde

Economics and Business Economics

59318

Universiteit van Amsterdam

Leraar Economie

Economie

56401

Tilburg University

Leraar Economie

Economie en Bedrijfseconomie

50950

Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Tilburg University, Universiteit Utrecht

Leraar Economie

Economie en Bedrijfseconomie

50950

Rijksuniversiteit Groningen; Universiteit Utrecht; Erasmus Universiteit Rotterdam; Vrije Universiteit Amsterdam; Radboud Universiteit Nijmegen; Tilburg University

Leraar Management en Organisatie

Economie en Bedrijfskunde

50905

Universiteit van Amsterdam

Leraar Economie

Economie en Beleid

50101

Wageningen University

Leraar Economie

Electrical Engineering

56953

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente

Leraar Informatica

Electrical Engineering

56953

Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Electrical Engineering

56953

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Techniek

Electrical Engineering

56953

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Wiskunde

Engelse Taal en Cultuur

56806

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Engels

English Language and Culture

50290

Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht

Leraar Engels

Environmental Sciences

56283

Wageningen University

Leraar Natuurkunde

Environmental Sciences

56283

Wageningen University

Leraar Scheikunde

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Duits)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Duits

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Engels)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Engels

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Frans)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Frans

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Spaans)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Spaans

Farmaceutische Wetenschappen

56989

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Scheikunde

Farmacie

56157

Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht

Leraar Scheikunde

Filosofie

56081

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University

Leraar Filosofie

Fiscale Economie

56402

Universiteit Maastricht

Leraar Bedrijfseconomie

Fiscale Economie

56402

Universiteit van Amsterdam

Leraar Economie

Food Technology

56973

Wageningen University

Leraar Scheikunde

Franse Taal en Cultuur

56808

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Leraar Frans

Future Planet Studies

50425

Universiteit van Amsterdam

Leraar Aardrijkskunde

Geografie, Planologie en Milieu

56947

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Aardrijkskunde

Geschiedenis

56034

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Geschiedenis en Staatsinrichting

Gezondheid en Leven3

50509

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Biologie

Gezondheidswetenschappen

56553

Universiteit Maastricht

Leraar Biologie

Global Sustainability Science

56987

Universiteit Utrecht

Leraar Aardrijkskunde

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

56003

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Grieks, Latijn en KCV

Hebreeuwse Taal en Cultuur

50901

Universiteit van Amsterdam

Leraar Hebreeuws

Human Geography and Planning

50974

Rijksuniversiteit Groningen

Aardrijkskunde

Industrial Design

50441

Technische Universiteit Eindhoven

Leraar Natuurkunde

Industrial Design

50441

Technische Universiteit Eindhoven

Leraar Techniek

Industrial Design Engineering

50975

Universiteit

Twente

Leraar Natuurkunde

Industrial Design Engineering

50975

Universiteit

Twente

Leraar Techniek

Industrieel Ontwerpen

56955

Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Industrieel Ontwerpen

56955

Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente

Leraar Techniek

Informatica

56978

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Leraar Informatica

Informatiekunde

56842

Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht

Leraar Informatica

Information Sciences

56869

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Informatica

International Business

50019

Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Maastricht

Leraar Management en Organisatie

International Business Administration

50952

Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Economie

International Business Administration

50952

Universiteit Twente

Leraar Management en Organisatie

International Land and Water Management4

50100

Wageningen University

Leraar Aardrijkskunde

Italiaanse Taal en Cultuur

56809

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Leraar Italiaans

Klinische Technologie (joint degree)

55007

Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden

Leraar Wiskunde

Kunstgeschiedenis

56824

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Kunstvakken-I en Kunstvakken-II

Kunstmatige Intelligentie

56981

Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht

Leraar Informatica

Kunstmatige Intelligentie

56981

Universiteit van Amsterdam

Leraar Wiskunde

Kunstmatige Intelligentie

56943

Universiteit van Amsterdam

Leraar Wiskunde

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning5

56848

Wageningen University

Leraar Aardrijkskunde

Latijns-Amerikastudies

56052

Universiteit Leiden

Leraar Spaans

Latijnse Taal en Cultuur

56816

Universiteit van Amsterdam

Leraar Latijn en KCV

Liberal Arts and Sciences

(Specialisatie ‘Science Program’)

50393

Universiteit Maastricht

Leraar Natuurkunde

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Duits)

50393

Universiteit Utrecht

Leraar Duits

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Engels)

50393

Universiteit Utrecht

Leraar Engels

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Frans)

50393

Universiteit Utrecht

Leraar Frans

Liberal Arts and Sciences (Specialisatie ‘Science Program’)

50393

Universiteit Maastricht

Leraar Biologie

Liberal Arts and Sciences (Specialisatie ‘Science Program’)

50393

Universiteit Maastricht

Leraar Scheikunde

Life Science and Technology

56286

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen en Technische Universiteit Delft

Leraar Scheikunde

Life Science and Technology (joint degree)

55010

Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft

Leraar Scheikunde

Literatuur en Samenleving

55823

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Engels

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

Technische Universiteit Delft

Leraar Natuurkunde

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

Technische Universiteit Delft

Leraar Techniek

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

Technische Universiteit Delft

Leraar Wiskunde

Management & Consumer Studies

56836

Wageningen University

Leraar Economie

Management, Society and Technology

56654

Universiteit Twente

Leraar Maatschappijleer

Maritieme Techniek

56957

Technische Universiteit Delft

Leraar Natuurkunde

Maritieme Techniek

56957

Technische Universiteit Delft

Leraar Techniek

Maritieme Techniek

56957

Technische Universiteit Delft

Leraar Wiskunde

Mathematics

59322

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Wiskunde

Mechanical Engineering

50439

Universiteit

Twente

Leraar Natuurkunde

Mechanical Engineering

50439

Universiteit

Twente

Leraar Techniek

Mechanical Engineering

50439

Universiteit

Twente

Leraar Wiskunde

Medische Natuurwetenschappen

50800

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Natuurkunde

Medische Natuurwetenschappen

50800

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Scheikunde

Midden-Oostenstudies: Arabisch

56098

Universiteit Leiden

Leraar Arabisch

Minorities & Multilingualism

56012

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Fries

Moleculaire Levenswetenschappen

59304

Wageningen University

Leraar Natuurkunde

Moleculaire Levenswetenschappen

59304

Wageningen University

Leraar Scheikunde

Molecular Life Sciences

56944

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Natuurkunde

Molecular Life Sciences

56944

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Scheikunde

Molecular Science and Technology (joint degree)

55009

Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft

Leraar Scheikunde

Nanobiologie (joint degree)

55003

Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft

Leraar Natuurkunde

Nanobiologie (joint degree)

55003

Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft

Leraar Wiskunde

Natuur- en Sterrenkunde

56984

Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Natuurkunde

Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)

55013

Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Natuurkunde

Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)

55013

Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Wiskunde

Natuurkunde

50206

Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Natuurkunde

Natuurkunde

50206

Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Wiskunde

Nederlandse Taal en Cultuur

56804

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Nederlands

Oudheidwetenschappen

56704

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Latijn en KCV

Plantenwetenschappen (leertraject onderwijs bevoegdheid Biologie)6

56835

Wageningen University

Leraar Biologie

Politicologie

56606

Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Maatschappijleer

Psychobiologie

50014

Universiteit van Amsterdam

Leraar Biologie

Religiewetenschappen

50902

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing

Romaanse Talen en Culturen (afstudeerrichting Frans)

56074

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Frans

Romaanse Talen en Culturen (afstudeerrichting Spaans)

56074

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Spaans

Russische Studies

50855

Universiteit

Leiden

Leraar Russisch

Scheikunde

56857

Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht

Leraar Scheikunde

Scheikunde (joint degree)

55012

Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Scheikunde

Scheikundige Technologie

56960

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Scheikunde

Science

56948

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Natuurkunde

Science

56948

Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Scheikunde

Science, Business & Innovation

50670

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Natuurkunde

Science, Business & Innovation

50670

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Scheikunde

Slavische Talen en Culturen

(afstudeerrichting Russisch)

56813

Universiteit Leiden

Leraar Russisch

Slavische Talen en Culturen (afstudeerrichting Russisch)

56813

Universiteit van Amsterdam

Leraar Russisch

Sociale Geografie en Planologie

56838

Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Leraar Aardrijkskunde

Sociologie

56601

Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University

Leraar Maatschappijleer

Soil, Water, Athmosphere

56968

Wageningen University

Leraar Natuurkunde

Soil, Water, Athmosphere7

56968

Wageningen University

Leraar Aardrijkskunde

Spaanse Taal en Cultuur

56810

Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam

Leraar Spaans

Sterrenkunde

50205

Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Natuurkunde

Sterrenkunde

50205

Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Wiskunde

Taal- en Cultuurstudies

(afstudeerrichting Spaans)

56801

Universiteit

Utrecht

Leraar Spaans

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Duits)

56801

Universiteit Utrecht

Leraar Duits

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Engels)

56801

Universiteit Utrecht

Leraar Engels

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Frans)

56801

Universiteit Utrecht

Leraar Frans

Technical Computer Science

59335

Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Technical Computer Science

59335

Universiteit Twente

Leraar Wiskunde

Technical Computer Science

59335

Universiteit Twente

Informatica

Technische Aardwetenschappen

56959

Technische Universiteit Delft

Leraar Natuurkunde

Technische Aardwetenschappen

56959

Technische Universiteit Delft

Leraar Wiskunde

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

Leraar Economie

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

Leraar Management en Organisatie

Technische Bedrijfskunde

56994

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Wiskunde

Technische Bestuurskunde

56995

Technische Universiteit Delft

Leraar Wiskunde

Technische Informatica

56964

Universiteit Twente

Informatica

Technische Informatica

56964

Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Technische Informatica

56964

Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Eindhoven

Leraar Natuurkunde

Technische Informatica

56964

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente

Leraar Wiskunde

Technische Natuurkunde

56962

Rijksuniversiteit Groningen Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Technische Natuurkunde

56962

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente

Leraar Techniek

Technische Natuurkunde

56962

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Wiskunde

Technische Planologie

56194

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Aardrijkskunde

Technische Wiskunde

56965

Technische Universiteit Delft

Leraar Informatica

Technische Wiskunde

56965

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Eindhoven

Leraar Wiskunde

Theologie

56109

Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University, Theologische Universiteit Kampen, Theologische Universiteit Apeldoorn

Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing

Theologie (joint degree)

55004

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing

Theology and Religious Studies

50910

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing

Werktuigbouwkunde

56966

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Werktuigbouwkunde

56966

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Techniek

Werktuigbouwkunde

56966

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Wiskunde

Wiskunde

56980

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Wiskunde

1 Dit leertraject is een specifiek samengesteld programma binnen de Bsc-opleiding Animal Sciences, voorgelegd aan en goedgekeurd door de examencommissie Levenwetenschappen van Wageningen University en gericht op het voorbereiden van de student op een baan als leerkracht in de Biologie.

2 De vakken Computer Systems, Computer Networks en Security en Data management for data analytics dienen onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

3 Met specialisatie Biomedische wetenschappen (BMW) en keuzevak Humane evolutie.

4 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

5 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

6 Dit leertraject is een specifiek samengesteld programma binnen de Bsc-opleiding Plantenwetenschappen, voorgelegd aan en goedgekeurd door de examencommissie Levenwetenschappen van Wageningen University en gericht op het voorbereiden van de student op een baan als leerkracht in de Biologie.

7 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 32649, datum inwerkingtreding 29-11-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-09-2023.

De bijlage bij de Regeling verwantschapstabel educatieve minor en module wordt als volgt gewijzigd:

1. In de rij ‘Human Geography and Planning’ wordt ‘Aardrijkskunde’ vervangen door ‘Leraar Aardrijkskunde’.

2. In de rij ‘Informatiekunde’ wordt ‘Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht’ vervangen door ‘Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht’.

3. De derde rij ‘Kunstmatige Intelligentie’ vervalt.

4. In de derde rij ‘Technical Computer Science’ wordt ‘Informatica’ vervangen door ‘Leraar Informatica’.

5. De eerste rij ‘Technische Informatica’ komt te luiden:

Technische Informatica

56964

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Leraar Informatica

Naar boven