Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-07-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen IBES
Invoeringswet BES
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet (BES)
IdentificatienummerBWBR0028063
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 2. Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES
 3. Besluit bevoegdheid uitoefening van de tandheelkunst BES
 4. Besluit bevoegdheid verloskundigen BES
 5. Besluit geneeskunde BES
 6. Besluit invoer kleine dieren BES
 7. Besluit onderstand BES
 8. Besluit slacht- en vleeskeuring BES
 9. Besluit slachten en verkopen van vee op Sint Eustatius
 10. Besluit uitoefenen medisch beroep BES
 11. Besluit vogelgriep BES
 12. Besluit zorgverzekering BES
 13. Mediaregeling BES
 14. Regeling houdende een overgangsartikel voor de periode vanaf de transitiedatum tot aan de inwerkingtreding van het Besluit zorgverzekering BES
 15. Regeling interlandelijke adoptie BES
 16. Regeling internationale kinderbescherming BES
 17. Regeling medisch beroep BES
 18. Regeling slacht- en vleeskeuring Bonaire
 19. Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 20. Wet inkomstenbelasting BES
 21. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015
  Bijlage: : Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken
 2. Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 3. Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – A
 4. Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B
 5. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: VIII
 6. Wijzigingswet Wet toelating en uitzetting BES

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2017

 OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmaking
Wijziging11-07-2018Stb. 2018, 26034629
01-08-2018Wijziging21-03-2018Stb. 2018, 943479704-07-2018Stb. 2018, 224
01-01-2017Wijziging14-11-2016Stb. 2016, 4713452826-11-2016Stb. 2016, 472
01-07-2016Wijziging14-04-2016Stb. 2016, 1883423813-06-2016Stb. 2016, 233
15-02-2014Wijziging04-12-2013Stb. 2013, 5603350703-02-2014Stb. 2014, 62
28-07-2012 t/m 10-10-2010 1) Wijziging05-07-2012Stb. 2012, 3583313905-07-2012Stb. 2012, 358
17-09-2011Wijziging08-09-2011Stcrt. 2011, 1660708-09-2011Stcrt. 2011, 16607
01-01-2011 tot 10-10-2010 2) Wijziging16-12-2010Stb. 2010, 8303242816-12-2010Stb. 2010, 831
Wijziging16-12-2010Stb. 2010, 8293236816-12-2010Stb. 2010, 831
25-12-2010 t/m 10-10-2010 3) Wijziging16-12-2010Stb. 2010, 8293236816-12-2010Stb. 2010, 829
10-10-2010Nieuwe-regeling17-05-2010Stb. 2010, 3463195730-09-2010Stb. 2010, 389
Wijziging30-09-2010Stb. 2010, 3633221730-09-2010Stb. 2010, 389
Wijziging16-09-2010Stcrt. 2010, 1490930-09-2010Stb. 2010, 389

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Bijlage1)

 2. Heeft betrekking op Artikel 18.1 , Artikel 18.4.1 , Artikel 18.4.52)

 3. Heeft betrekking op Artikel 23)

Terug naar begin van de pagina