Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-11-2018.
Geldend van 16-11-2018 t/m 30-11-2020

Wetstechnische informatie voor Bijlage I

Informatie geldend op 16-11-2018

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling aanwijzing consumentenvuurwerk
    Artikelen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 16-11-2018)

Opmerking

Door Stcrt. 2020/64380 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2024 (Stcrt. 2023/11246). Door Stcrt. 2022/22651 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2024 (Stcrt. 2023/11246).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 23-09-2022 Stcrt. 2022, 22651 IENW/BSK-2022/58411 Stcrt. 2023, 11246
Wijziging 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246 Alg. 1
01-12-2020 Wijziging 04-09-2020 Stcrt. 2020, 45847 IENW/BSK-2020/162203 04-09-2020 Stcrt. 2020, 45847 Alg. 2
15-12-2017 Wijziging 13-12-2017 Stcrt. 2017, 64908 IENM/BSK-2017/118089 13-12-2017 Stcrt. 2017, 64908
02-01-2016 Wijziging 22-12-2015 Stcrt. 2015, 43860 IENM/BSK-2015/229494 22-12-2015 Stcrt. 2015, 43860
24-12-2015 Wijziging 22-12-2015 Stcrt. 2015, 43860 IENM/BSK-2015/229494 22-12-2015 Stcrt. 2015, 43860
17-07-2010 Nieuwe-regeling 13-07-2010 Stcrt. 2010, 11226 BJZ2010018765 13-07-2010 Stcrt. 2010, 11226

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is op de voetnoot een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
  2. Abusievelijk geeft de Staatscourant voor het onderdeel ‘Combinaties van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen’ een wijzigingsopdracht voor de vierde kolom in plaats van voor de vijfde kolom.2)
Naar boven