Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk

Geldend van 15-12-2017 t/m 15-11-2018

Wetstechnische informatie voor Bijlage II

Informatie geldend op 15-12-2017

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling aanwijzing vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik
    Artikelen: 1, 2, 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina