Regeling personeel veiligheidsregio’s

Geraadpleegd op 07-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 13-09-2022.
Geldend van 13-09-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 13-09-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-09-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2010 Nieuwe-regeling 24-06-2010 Stcrt. 2010, 10340 2010-0000147401CZW/WVOB 24-06-2010 Stb. 2010, 252 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet veiligheidsregio's in werking treedt.1)
Naar boven