Regeling personeel veiligheidsregio’s

Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2010.
Geldend van 01-10-2010 t/m 30-11-2017

Wetstechnische informatie voor Bijlage A

Informatie geldend op 01-10-2010

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling personeel veiligheidsregio’s
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-10-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-04-2023 Wijziging 10-04-2023 Stcrt. 2023, 11342 2023-4503355 10-04-2023 Stcrt. 2023, 11342
13-09-2022 Wijziging 23-08-2022 Stcrt. 2022, 23170 2022-4072858 23-08-2022 Stcrt. 2022, 23170 Alg. 1
01-10-2018 Wijziging 05-06-2018 Stcrt. 2018, 34077 2018-2205091 05-06-2018 Stcrt. 2018, 34077
01-12-2017 Wijziging 27-11-2017 Stcrt. 2017, 68919 2017-2148020 21-11-2017 Stb. 2017, 453 Inwtr. 2
01-10-2010 Nieuwe-regeling 24-06-2010 Stcrt. 2010, 10340 2010-0000147401CZW/WVOB 24-06-2010 Stb. 2010, 252 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor onderdeel h een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 21 november 2017 tot wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio's in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet veiligheidsregio's in werking treedt.3)
Naar boven