Inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst met Canada tot het vermijden van dubbele belasting

Geldend van 24-08-1987 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage I

Informatie geldend op 24-08-1987

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina