Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Uitvoeringswet verdrag chemische wapens 2010

Geldend van 16-06-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 juni 2010, nr. WJZ/10083738, houdende aanwijzing van het hoofd van het begeleidingsteam als bedoeld in artikel 12 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Financiën en van de Algemeen directeur Douane;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 juni 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina