Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2011.
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Vervallen 17-12-2014 Stb. 2014, 583 34061 17-12-2014 Stb. 2014, 584 Alg. 1
01-01-2011 Nieuwe-regeling 15-04-2010 Stb. 2010, 182 32310 15-04-2010 Stb. 2010, 182

Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2014/583 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 1)
Naar boven