Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs

[Regeling vervallen per 03-12-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 05-05-2010 t/m 02-12-2010

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën van 19 april 2010, nr. BOA/206320, tot instelling van de tijdelijke baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs (Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Dienst Uitvoering)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en artikel 7 van de Regeling Baten-lastendiensten 2007;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 03-12-2010]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Dienst Uitvoering Onderwijs.

Artikel 2

[Vervallen per 03-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 3

[Vervallen per 03-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina