Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010

Geraadpleegd op 28-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 29-11-2018.
Geldend van 29-11-2018 t/m 27-10-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 29-11-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-11-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
05-05-2010 Nieuwe-regeling 20-04-2010 Stcrt. 2010, 6653 BS/2010012402 20-04-2010 Stcrt. 2010, 6653

Annuleren

Naar boven