Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010

Geraadpleegd op 12-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 05-05-2010.
Geldend van 05-05-2010 t/m 28-12-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 05-05-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 05-05-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
05-05-2010 Nieuwe-regeling 20-04-2010 Stcrt. 2010, 6653 BS/2010012402 20-04-2010 Stcrt. 2010, 6653
Naar boven