Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water

Geraadpleegd op 02-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stcrt 2011/15248 is de citeertitel gewijzigd per 24 augustus 2011.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380
15-04-2010 Nieuwe-regeling 06-04-2010 Stcrt. 2010, 5634 BJZ2010006069 06-04-2010 Stcrt. 2010, 5615 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling monitoring kaderrichtlijn water in werking treedt.1)
Naar boven