Besluit omgevingsrecht

Geldend van 01-04-2012 t/m 30-06-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingBor
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0027464
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 2. Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur
 3. Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online
 4. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
 5. Regeling lozingen afvalwater van rookgasreiniging
 6. Regeling omgevingsrecht
 7. Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
 8. Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
 9. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit detectie radioactief besmet schroot
  Artikel: 1
 2. Besluit informatie inzake rampen en crises
  Artikel: 6
 3. Regeling genetisch gemodificeerde organismen
  Artikel: 14
  Bijlage: 9
 4. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 1.1
 5. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)
  Artikel: IV
Terug naar begin van de pagina