Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie

Geldend van 16-02-2018 t/m 27-02-2019

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 19 februari 2010, nr. BJZ2010004657, tot vaststelling van de minimumbijdrage, bedoeld in de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Regeling minimum-bijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie)

Terug naar begin van de pagina