Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie

Geraadpleegd op 10-08-2022.
Geldend van 28-02-2015 t/m 01-03-2016

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 19 februari 2010, nr. BJZ2010004657, tot vaststelling van de minimumbijdrage, bedoeld in de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Regeling minimum-bijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Naar boven