Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 februari 2010, nr. WJZ/9216044, houdende vaststelling van de eisen en vergunningstelsels die in ieder geval onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen (Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEG L 376) en artikel 2, tweede lid, van de Dienstenwet;

Besluit:

Artikel 1

De Dienstenwet is van toepassing op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen eisen en vergunningstelsels.

Artikel 2

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 februari 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage , bedoeld in artikel 1

Hoofdstuk 1. – Vergunningstelsels en eisen van de Rijksoverheid

§ 1.1. – Vergunningstelsels van de Rijksoverheid

Regelgever

bepaling/artikel (nummer)

Naam regelgeving

Ministerie van Defensie

artikel 2, aanhef (eerste lid)

Besluit luchtfotografie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 6, tweede lid, 10 en 11

Tijdelijke regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3

Wet ruimtevaartactiviteiten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 11, eerste en tweede lid

Wet ruimtevaartactiviteiten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 2, derde lid, onderdeel a, jo. artikel 8

Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3, eerste lid

Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 1, onderdeel l, jo. artikel 25

Mijnbouwwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3, eerste lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 44

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 45

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 39 jo. artikelen 34 en 36

Mijnbouwwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3.4.1 en 3.4.2

Gaswet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 66b, eerste en tweede lid

Gaswet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 1.2 en 1.5

Meetcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 1.3

Meetcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 5 tot en met 8 jo. artikelen 9 tot en met 17 Handelsregisterwet 2007; artikelen 1 jo. 11 tot en met 32 en 35 tot en met 41 Handelsregisterbesluit 2008

Handelsregisterwet 2007;

Handelsregisterbesluit 2008

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 1.8

Meetcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 1.4

Meetcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2.1 en 2.4

Meetvoorwaarden Gas-RNB

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 9 tot en met 17 jo. artikelen 35 tot en met 41

Handelsregisterwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 2.2

Meetvoorwaarden Gas-RNB

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.15

Systeemcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 94 tot en met 96

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 151 tot en met 153 jo. artikel 149

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 23a

Rijksoctrooiwet 1995

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 23b

Rijksoctrooiwet 1996

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 2.1.5

Aansluitvoorwaarden Gas-RNB

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3.5.2.

Aansluitvoorwaarden Gas-LNB

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 40, tweede lid

Mijnbouwwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 18

Handelsregisterwet 2007

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 8, tweede lid

Besluit doden van dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 3, 4 en 5

Regeling doden van dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 3, 4 en 5

Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 3, 4, 5, en 6 Besluit doden van dieren;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Besluit doden van dieren;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 16

Natuurbeschermingswet 1998

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 17

Natuurbeschermingswet 1998

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 77, 80, eerste lid, jo. artikelen 81, derde lid, en 125

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 21, zesde lid, 23, eerste lid, onderdeel c en 24, eerste lid, onderdeel c

Wijziging Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's in verband met de herziening van de preventieregels voor evenhoevigen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 4b

Besluit gebruik meststoffen wet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 7 Besluit tot beperking toegankelijkheid natuurgebieden;

artikelen 20, 41 en 43 Natuurbeschermingswet 1998

Besluit tot beperking toegankelijkheid natuurgebieden;

Natuurbeschermingswet 1998

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2 en 3.1

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire labaratoria

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 6.1

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire labaratoria

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 6, 9 Besluit paraveterinairen;

artikelen 15, 18, 19, derde lid, Regeling paraveterinairen

Besluit paraveterinairen;

regeling paraveterinairen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 2 Besluit paraveterinairen;

artikelen 2 en 19, derde lid Regeling paraveterinairen

Besluit paraveterinairen;

Regeling paraveterinairen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 41, eerste lid

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 2

Besluit gebruik Sera en entstoffen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 40, eerste lid

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3

Besluit gebruik Sera en entstoffen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2a, 2aa, 4, eerste, tweede en vierde lid, 5, eerste vier leden, 8, en 11 Varkensbesluiten;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Varkensbesluiten;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 13, en 75, eerste lid Flora- en Faunawet;

artikelen 5, eerste lid 1, en 7 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

artikel 8 Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten; Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 44, vierde tot en met achtste lid Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

artikel 9 Vrijstellingsregeling dierenwelzijn

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Vrijstellingsregeling dierenwelzijn

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 13, en 75, eerste lid Flora -en Faunawet;

artikelen 10, 11, tweede lid Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 18, 21, 22, 23 en 25

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 18, 21, 22, 23 en 26

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 61 jo. artikel 107

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 59 tot en met 62 en bijlage 9a

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 40, eerste lid, en 62, tweede lid, Flora- en Faunawet; artikelen 2, 3, 4, eerste lid en lid 2a Regeling prepareren dieren;

artikel 7 Jachtbesluit;

artikel 7 Jachtregeling

Flora- en Faunawet;

Besluit prepareren dieren; Jachtbesluit;

Regeling prepareren van dieren;

Jachtregeling

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 5, 6, 8, 9, 10 Kalverenbesluit;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Kalverenbesluit;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 44, 45, en 46 Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten en zoonosen en TSE’s;

artikelen 2.5, eerste lid, tweede lid, onderdeel a, en derde lid Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten en zoonosen en TSE's;

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 5, 7 tot en met 13, 15 en 19

Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie hobbypluimvee en biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 13, eerste lid, en 63, eerste en tweede lid, Flora- en Faunawet;

artikelen 6 en 7 Besluit prepareren dieren;

artikel 3 Regeling prepareren van dieren;

Flora- en Faunawet;

Besluit prepareren dieren;

Regeling prepareren van dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 81f

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 24, eerste lid

Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 107

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 5, 8, tweede en derde lid, 9, eerste en derde lid, Besluit ritueel slachten;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren jo Besluit ritueel slachten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2 en 13

Boswet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2 en 3, eerste lid

Regeling meldings- en herplantingsplicht

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 28, tweede lid

Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonieën

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 10 en 11

Regeling vleeskeuring

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 3 en 4 Diergeneesmiddelenwet; artikelen 2 en 3 Diergeneesmiddelenregeling

Diergeneesmiddelenwet;

Diergeneesmiddelenregeling

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 38, zevende lid

Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonieën

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 4, 8, tweede lid, en 15

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, en 3

Besluit paraveterinairen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 8 tot en met 18, 19, 21, 22, 25, 26 Honden- en kattenbesluit 1999;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Honden- en kattenbesluit 1999;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 6 7. 9 en 10

Besluit paraveterinairen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 Honden- en kattenbesluit 1999; artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Honden- en kattenbesluit 1999;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 5, eerste en tweede lid Besluit voortplantingstechnieken bij dieren;

artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Besluit voortplantingstechnieken bij dieren;

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 11a Besluit biotechnologie bij dieren

Besluit biotechnologie bij dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 3, en 9 Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra

Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 13, 64, tweede lid, en 75, derde lid

Flora- en Faunawet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 27, tweede lid

Meststoffenwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 27, eerste en tweede lid, en 125

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 32, tweede lid, 33, eerste lid, en 125

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 107 Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren jo. artikel 3, tweede lid, Besluit voortplantingstechnieken bij dieren;

Besluit voortplantingstechnieken bij dieren;

Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 4, eerste lid

Dierentuinenbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Besluit diervoeders

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 23 Kaderwet diervoeders jo. artikel 99 Regeling diervoeders

Kaderwet diervoeders;

Regeling diervoeders

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 9 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 en de Regeling aanmelding tot uitoefening der diergeneeskunde

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990;

Regeling aanmelding tot uitoefening der diergeneeskunde

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3

Fokkerijbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Artikel 46b, eerste lid

Natuurbeschermingswet 1998

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 6 en 8

Regeling nucleaire drukapparatuur

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3

Regeling nucleaire drukapparatuur

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 21

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 15

Kernenergiewet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 22, vierde lid, en 33, vierde lid

Kernenergiewet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 8, eerste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 4, eerste en zevende lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 7a, eerste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 12, derde lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 23, eerste en tweede lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 24

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 25, eerste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 31, derde lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 35, eerste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 37, eerste, zesde, zevende en achtste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 88, eerste lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 91, tweede lid

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 107

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 123

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Artikel 2, vierde lid, artikel 3, derde lid, artikel, 4 derde tot en met het vijfde lid, artikel 5, eerste en tweede lid en artikel 6

Wet strategische diensten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 29, eerste lid

Kernenergiewet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 42, derde lid

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3, eerste lid,

Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen

Ministerie van Financiën

artikel 5

Wet toezicht accountantsorganisaties

Ministerie van Financiën

artikel 27

Wet toezicht accountantsorganisaties

Ministerie van Financiën

artikelen 1 en 27

Besluit toezicht accountantsorganisaties

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 11h, derde lid

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 3.2.7 van bijlage 2 Besluit glastuinbouw;

voorschriften 1.3.13 en 3.2.6 van bijlage Besluit landbouw milieubeheer

Besluit glastuinbouw;

Besluit landbouw milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 2 en 18

Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 10

Wet hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 10, 11 en 15

Wet explosieven voor civiel gebruik

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 1.6.2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 17 tot en met 19

Wet explosieven voor civiel gebruik

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 2.4.2, bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2.12.1

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 1, onderdeel f, en 4, tweede lid

Inzamelingsregeling CFK en halonen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 3.2.7, bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 5, vierde lid

Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 5, eerste tweede en vierde lid

Regeling geluidemissie buitenmaterieel

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 3.1, 3.2 en 3.6

Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 9, onderdeel a

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 9 onderdeel b

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 4

BRL 7500 Bewerken van grond

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 2.9.2, bijlage

Besluit landbouw

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 9, onderdeel c

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschriften 3.2.10 en 3.2.11, bijlage

Besluit landbouw

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 3 en 4

Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 8, eerste lid

Wet bescherming Antarctica en Besluit bescherming Antarctica

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 1.2, bijlage I

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 4

Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 1.5 en 2.1, bijlage I

Besluit mestbassins milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 10.2.2 van de bijlage

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschriften 10.3.2 en 10.3.12 van de bijlage

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2

Productenregeling Asbest

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 1.10

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 8, eerste lid

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 4

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 1, derde en vierde lid

Besluit broeikasgassen Wms 2003

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 1 tot en met 8

Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 9, onderdeel b

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3.14

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikelen 9, 15, 38 en 40

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 1.3.6, bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 30b, vijfde lid

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Voorschrift 1.3.13, bijlage

Besluit landbouw milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 2.1.1, bijlage en Richtlijnen mestbassins

Besluit landbouw milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3, tweede lid

Regeling merkteken niet-herbruikbaar en niet-verbrandbaar bouw-en sloopafval

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 4

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 10

Stortbesluit bodembescherming

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 10, eerste en tweede lid

Waterleidingbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 9 en 16 Besluit handel in emissierechten;

artikelen 17 en 47 Regeling monitoring handel in emissierechten

Besluit handel in emissierechten;

Regeling monitoring handel in emissierechten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 10, vierde lid

Waterleidingbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 3.3.2 en 3.3.3

Vuurwerkbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 10

Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 4

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 1.12 en 1.13

Regeling bouwbesluit 2003

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 5 en 6

Wet explosieven voor civiel gebruik

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 3.20 en 4.80

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 4.18

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3.3.2, derde lid, en 3.3.4

Vuurwerkbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 3 en 4

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 9, onderdeel a jo. artikel 10

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

bijlage 1, voorschrift 5.2 en bijlage 2, voorschrift 1.5

Vuurwerkbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

bijlage 1, voorschrift 5.3 en bijlage 2, voorschrift 1.6

Vuurwerkbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2.1, eerste lid, onder d en e

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 3, 4, 5, 6, en 14

Regeling verkeersregelaars

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 11, derde lid, onderdeel e, 12 en 24

Wet op de waterhuishouding

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2, onderdelen a en b

Regeling verkeersregelaars 2009

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 5

Regeling verkeersregelaars 2009

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 6

Regeling verkeersregelaars 2009

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 7

Regeling verkeersregelaars 2009

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 8

Regeling verkeersregelaars 2009

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 6.2 Waterwet jo. artikelen 6.2 tot en met 6.6 Waterbesluit

Waterwet;

Waterbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 6.4

Waterwet

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 6.13 en 6.14

Besluit houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterbesluit)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 6.8, eerste lid, en 6.9, eerste lid, Waterbesluit jo. artikel 6.3 Waterwet

Besluit houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterbesluit);

Waterwet

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 6.10

Besluit houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterbesluit)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

artikel 45

Monumentenwet 1988

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

artikelen 1.12 en 1.12a

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

artikel 6.9 jo. artikel 1.11

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

artikelen 1.45, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.55, en 1.56

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

artikelen 1.48 en 1.48a

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 5, vierde lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 2, eerste lid

Advocatenwet

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 30h, 30i en 30t Wet op de kansspelen;

artikelen 6, 7 jo. 4, 8 tot en met 13 en 16 van het Speelautomatenbesluit 2000;

artikelen 3 en 4 Speelautomatenregeling

Wet op de kansspelen;

Speelautomatenbesluit 2000;

Speelautomatenregeling

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 12, eerste en vierde lid

Advocatenwet

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 2, 4, 3b, en 14

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 7, eerste lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 7, eerste en tweede lid

Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 7, tweede lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 9, derde lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 4

Verordening op de Permanente Opleiding 2000

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 11a

Stageverordening 1988/2005

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 10, eerste jo. vijfde lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 6 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus jo. artikel 20, eerste en tweede lid, Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 30h, 30i en 30t

Wet op de kansspelen

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 2, tweede lid, en 2a, vijfde lid

Advocatenwet

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 2 tweede lid

Advocatenwet

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 2, 3, 4 en 5

Wet beëdigde tolken en vertalers

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 16g tot en met 16k

Advocatenwet

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 23b tot en met 23k

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 14, eerste lid

Wet wapens en munitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 9a, 9aa en 9b

Advocatenwet

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 4, onderdeel c, jo. artikel 5, jo. artikel 6

Samenwerkingsverordening 1993

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 7

Samenwerkingsverordening 1993

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 9, tweede lid

Samenwerkingsverordening 1993

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 4, eerste lid Stageverordening 1988;

artikel 4, eerste lid Stageverordening 2005

Stageverordening 1988;

Stageverordening 2005

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 4, vijfde lid, Stageverordening 1988;

artikel 4, vijfde lid, Stageverordening 2005

Stageverordening 1988;

Stageverordening 2005

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 10, tweede lid, Stageverordening 1988;

artikel 10, tweede lid, Stageverordening 2005

Stageverordening 1988;

Stageverordening 2005

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 4, vierde lid

Stageverordening verordening op de praktijkrechtspersoon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 6d, eerste lid, onderdeel b

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 2

Wet op de dierproeven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 11a Wet op de dierproeven;

artikel 11a Dierproevenbesluit

Wet op de dierproeven;

Dierproevenbesluit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 10a, 10c, en 18a tot en met 18g Wet op de dierproeven;

artikel 2a Dierproevenbesluit

Wet op de dierproeven;

Dierproevenbesluit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 10, 10b, 10d, 10e, 11, en 16 Wet op de dierproeven

Wet op de dierproeven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 12, 13, 15 en 16 Wet op de dierproeven;

artikel 10 Dierproevenbesluit;

artikel 2 Regeling erkenning diploma's Dierproevenbesluit

Wet op de dierproeven;

Dierproevenbesluit;

Regeling erkenning diploma's Dierproevenbesluit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 9 Wet op de dierproeven;

artikel 10 Dierproevenbesluit;

artikel 1 Regeling registratie proefdieren en dierproeven

Wet op de dierproeven;

Dierproevenbesluit;

Regeling registratie proefdieren en dierproeven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 23

Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 8, 10, 11, 12, 13, en 19, eerste lid, onderdeel a

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 35

Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 24 Warenwet;

artikelen 3, 6, en 9

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Warenwet

Warenwetbesluit Tatoeeren en piercen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 3, 4, 5 en 7 Drank- en Horeacwet;

artikelen 2, 3 en 4 Regeling aanvraagformulieren Drank- en Horecawet

Drank- en Horeacwet en Regeling aanvraagformulieren Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 8, 10, 11, 12, 13, en 19, eerste lid, onderdeel b

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

§ 1.2. – Eisen van de Rijksoverheid

Regelgever

bepaling/artikel (nummer)

Naam regelgeving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikel 120a, tweede lid, Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

artikel 53b Besluit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

artikelen 25 tot en met 41 Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikel 15 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

artikel 50 tot en met 53 Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

artikelen 18 tot en met 30 Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikel 5

Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikel 10

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikelen 5 en 12

Besluit huurprijzen woonruimte

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

artikelen 2 tot en met 6

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

n.v.t.

Bouwbesluit 2012

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 2, eerste, tweede en derde lid, jo. artikel 5, eerste tot en met zesde lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 4b, 4c, vierde lid, en 4k

Besluit tot wijziging van het Besluit identificatie en registratie van honden in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 7, eerste en derde lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 7, vierde lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 16c, derde lid

Elektriciteitswet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 7, zesde lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 7, zevende lid

Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 5.1

Meetcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3.1.5

Systeemcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

punt 7

Besluit tot vaststelling meettarieven elektriciteit 2008

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Artikel 66b, tweede, vierde en vijfde lid

Gaswet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 80a en 81e

Gaswet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3.1.10

Systeemcode Elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 46 tot en met 54 en 57 tot en met 66

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 3.1 tot en met 3.6 en bijlage 1

Meetvoorwaarden Gas-RNB

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 10, eerste en tweede lid

Wet ruimtevaartactiviteiten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 4 en 5

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 6, tweede lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 26 en 27

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 10

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 80a en 81e

Gaswet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 35, tweede en derde lid, 39 en 40

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 13, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 4

Postwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 15, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 66 en 67

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 108 tot en met 119

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 16

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 17, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 17, derde lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 33

Mijnbouwwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 18, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

punt 7

Besluit tot vaststelling meettarieven elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.4

Mijnbouwregeling

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 18, derde lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 41

Mijnbouwwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 2, tweede lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 23, eerste lid

Mijnbouwbesluit

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 19

Handelsregisterwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 3.2g, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid

Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 21, tweede lid

Natuurbeschermingswet 1998

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 13 en 75, eerste lid Flora- en Faunawet;

artikelen 4, 5, eerste lid, en 9 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 2, eerste lid

Regeling eisen aan administraties inzake zoetwatervis

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 2, tweede lid

Regeling eisen aan administratie inzake zoetwatervis

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 28, tweede lid

Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonieën

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 32, eerste lid

Herinrichtingswet Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonieën

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 10a

Reglement voor de binnenvisserij 1985

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 81, eerste lid

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 5

Reglement zee- en kustvisserij 1977

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 14, 15 en 16

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 25, tweede en vierde lid

Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 2, tweede lid

Regeling eisen aan administratie inzake zoetwatervis

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 25, tweede en vierde lid

Regeling eisen aan administraties inzake zoetwatervis

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 19 en 20

Regeling preventie, bestrijding, monitoring van besmettelijke dierziekten en zoonosen en TSE's)

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 25, tweede en vierde lid

Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 8, tweede en derde lid, en artikel 9, eerste lid

Besluit ritueel slachten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 9

Regeling vleeskeuring

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 13 en 75, eerste lid

Flora- en Faunawet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 5 en 9, derde lid

Besluit ritueel slachten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 14, derde en vierde lid, Flora- en faunawet;

artikel 9a Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 3 en 4 Ingrepenbesluit;

artikelen 1 en 2 Vrijstellingsregeling dierenwelzijn

Ingrepenbesluit; Vrijstellingsregeling dierenwelzijn

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 27, eerste lid

Meststoffenwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 9, eerste lid

Regeling vleeskeuring

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 8 en 10

Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 66 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

artikel 11a Besluit biotechnologie bij dieren

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit biotechnologie bij dieren

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 3, 4 en 6

Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 13 en 75, eerste lid, Flora-en Faunawet;

artikelen 10 en 11, tweede lid, Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Flora- en Faunawet;

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 27

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikelen 2, 3, 4 en 7

Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 4 en bijlage

Regeling detectie radioactief besmet schroot

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 4

Regeling nucleaire drukapparatuur

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 4

Regeling detectie radioactief besmet schroot

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 5

Regeling detectie radioactief besmet schroot

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 6

Besluit detectie radioactief besmet schroot

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 120

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 28

Kernenergiewet

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

artikel 31, eerste, tweede en vierde lid,

Besluit stralingsbescherming

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 30b, zesde lid

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 1.12 en 1.13

Regeling bouwbesluit 2003

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 1.14

Regeling bouwbesluit 2003

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 1 tweede lid jo. bijlage B, onderdeel III, en artikel 2

Regeling bepalingsmethode cadmiumgehalte van producten Wms 2000

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 1, eerste lid, onderdeel j, en 9 van de Wet inburgering;

artikel 1.2 van de Regeling inburgering:

Wet inburgering;

Regeling inburgering

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2 en bijlage B, onderdeel 2

Regeling bepalingsmethoden organisch-halogeengehalte van brandstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2, eerste lid

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2, tweede lid

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3 en bijlage

Regeling niet-reinigbaar straalgrit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3, derde, vierde en vijfde lid

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3, eerste lid

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3, tweede lid

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 4 tot en met 7

Inzamelingsregeling CFK en halonen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 5.1

Regeling verwijdering PCB's

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 8, derde lid

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 9

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 1, onderdeel g, en 4, tweede lid

Inzamelingsregeling CFK en halonen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 1.5

Regeling uniforme saneringen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 12 en 16

Besluit handel in emissierechten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 13

Stortbesluit bodembescherming

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 16.14

Wet milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 16.49, tweede lid, jo. artikel 16.14

Wet milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 17

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 17

Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 18

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 18, 25, 29 Besluit bodemkwaliteit;

2.7 en bijlage Regeling bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 19 en 20 besluit bodemkwaliteit;

artikel 2.6 Regeling bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 2 en 18

Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2.2

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 2.3, en 2.8

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2.4.2

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2.7.1

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 21

Wet explosieven voor civiel gebruik

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 28, eerste lid, onderdeel d, en derde lid

Besluit bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 3 en 4

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 3, 10 en 14a

Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 3.1.1 tot en met 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.9.10, 4.1.1 en 4.3.4

Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3.10

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3.13

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3.15

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3.3, tweede lid

Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3.3.6

Vuurwerkbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3.9

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 30b, tweede lid

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 32 en 42

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 5, eerste, tweede en vierde lid

Regeling geluidemissie buitenmaterieel

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 6b, 6c en 6e

Regeling houdende wijziging van de Regeling melden bedrijfafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 22 tot en met 29 en 30

Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 1 tot en met 3

Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties op schepen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 2 tot en met 7

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 2 tot en met 4

Regeling voorwaarden inzamelen huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

BRL K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

BRL K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

Richtlijn decontaminatie apparatuur ziekenhuisafval

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 3.2.7 van bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 2 tot en met 30 en de bijlage

Typekeuringsregeling verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden (48B)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 7 jo. artikel 1

Regeling externe veiligheid inrichtingen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 6

Regeling risico's zware ongevallen 1999

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 2

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 4

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 6

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstukken 3, en 4

Regeling uniforme saneringen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 9, onderdeel c

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 9, onderdeel b

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 9, onderdeel a

Besluit inzamelen afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 6, eerste lid

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 3 en bijlage

Regeling niet herbruikbaar en niet verbrandbaar bouw- en sloopafval

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 3.1, 3.2, 3.6, en 5.1

Regeling lekdichtheid koelinstallaties in de gebruiksfase 2006

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 1 tot en met 24

Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 1 tot en met 16

Regeling meetmethoden verbranden afvalstoffen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikel 1 tot en met 28

Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 2005

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

AP 04 (5.38)

AP04- Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 19, eerste lid, onderdelen a en b, en 32

Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 3

AS SIKB 3000 Accreditatieschema Laboratoriumanalyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 3.2.2 van de bijlage

Besluit landbouw milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

CUR/PBV-Aanbeveling 44

CUR/PBV-Aanbeveling 44

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

AP 04 (5.38)

AP04- Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

AS SIKB 3000 Accreditatieschema Laboratoriumanalyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 3.2 en 3.3, bijlage I

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 3.2.2 van bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 3.2.3 van bijlage 2

Besluit glastuinbouw

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 3.2.6 van de bijlage

Besluit landbouw milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 1 tot en met 9

Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 2 tot en met 7

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen (1.29)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 3

BRL 7500 Bewerken van grond

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 3

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 3

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoofdstuk 3

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

paragraaf 3.1

BRL 7500 Bewerken van grond

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

paragrafen 3.11 tot en met 3.14

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

paragrafen 3.11 tot en met 3.14

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

paragraaf 3.3

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

paragraaf 4.4

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

paragraaf 4.4

BRL K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

BRL 7500 Bewerken van grond

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 1.3, bijlage I

Besluit mestbassins milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 2.1 en 2.4, bijlage I

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

voorschrift 2.3, 2.5 en 2.6, bijlage I

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

n.v.t.

Regeling aanpassing voertuigen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

artikelen 5 tot en met 18

Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 2, eerste en derde lid, 3 en 4

Uitvoeringswet verdrag biologische wapens

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 30h, 30i en 30t Wet op de kansspelen;

artikelen 6, 7 jo. 4, 8 tot en met 13 en 16 Speelautomatenbesluit 2000

artikelen 3 en 4 Speelautomatenregeling

Wet op de kansspelen;

Speelautomatenbesluit 2000;

Speelautomatenregeling

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 12, tweede lid

Advocatenwet

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 3, eerste lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 6, 7, 9, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 10 en 12 Wet wapens en munitie; artikelen 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 en 48 Regeling wapens en munitie

Wet wapens en munitie;

Regeling wapens en munitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 6, 7 en 13

Wet wapens en munitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 18

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 4, 6, 7, 9, eerste lid, en 13

Wet wapens en munitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 6, onderdelen b, c en j Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

artikel 20 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 3.6

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 9, achtste lid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 12, tweede lid

Advocatenwet

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 30h, 30i en 30t Wet op de kansspelen

artikelen 4, 6, 7, 8 tot en met 13 en 16 Speelautomatenbesluit 2000;

artikelen 3 en 4 Speelautomatenregeling

Wet op de kansspelen;

Speelautomatenbesluit 2000;

Speelautomatenregeling

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikelen 8, 12, 15, 30, 31, 33 en 36 Wet beëdigde tolken en vertalers;

artikel 11 Besluit beëdigde tolken en vertalers

Wet beëdigde tolken en vertalers;

Besluit beëdigde tolken en vertalers

Ministerie van Veiligheid en Justitie

artikel 2, tweede lid

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 1 tot en met 5

Regeling tabaksreclame in of aan tabaksspeciaalzaken en tabaksverkooppunten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 9 en 14 Wet op de dierproeven;

artikelen 2, 3 en 5 Dierproevenbesluit;

artikelen 1 en 1a Regeling erkenning diploma's Dierproevenbesluit

Wet op de dierproeven;

Dierproevenbesluit;

Regeling erkenning diploma's

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 38 en 51 tot en met 55

Wet publieke gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 6g warenwetbesluit machines;

artikel 2b Warenwetregeling machines

Warenwetbesluit machines;

Warenregeling machines

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 6d, eerste lid, onderdeel a

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 6g besluit, eerste lid, onderdeel a

Warenwetbesluit machines

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 12 tot en met 22, 24 en 25

Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 3

Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 4

Warenwetregeling

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 25

Infectieziektenwet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 3a, 15,16 en 20

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikel 10 Drank- en horecawet;

artikel 2 Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet

Drank- en horecawet;

Besluit eisen inrichting Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 8, vierde lid, Drank- en horecawet;

artikelen 1 en 2 Besluit kennis en inzicht Hygiene Drank- en Horecawet

Drank- en horecawet;

Besluit kennis en inzicht Hygiene Drank- en Horecawet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

artikelen 8, 10, 11, 12, 13, 19, eerste lid, onderdeel a

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

Hoofdstuk 2. – Vergunningstelsels en eisen van Provincies

§ 2.1. – Vergunningstelsels van Provincies

Regelgever

bepaling/artikel (nummer)

Naam regelgeving

Drenthe

artikel 5.3

Provinciale omgevingsverordening Drenthe

Flevoland

hoofdstuk 9, onderdeel wegen en vaarwegen

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

Fryslân

artikel 19

Vaarwegenverordening Friesland

Fryslân

artikel 3, tweede lid

Wegenverordening provincie Fryslân

Fryslân

artikel 5.5.2

Provinciale milieuverordening Fryslân

Fryslân

artikel 19

Vaarwegenverordening Friesland

Fryslân

artikel 4.6.3 en hoofdstuk 4

Provinciale milieuverordening Fryslân

Fryslân

titel 5.4

Provinciale milieuverordening Fryslân

Fryslân

artikelen 5 en 6

Wadloopverordening 1996

Gelderland

artikel 10, eerste lid jo. artikel 16, eerste lid

Gelderse Wegenverordening

Gelderland

artikel 12, eerste lid, onderdeel a jo. artikel 16, eerste lid

Gelderse Wegenverordening

Gelderland

artikel 12, eerste lid, onderdeel e, jo. artikel 16, eerste lid

Gelderse Wegenverordening

Gelderland

artikel 5.5.1

Bijlage 10B van de Provinciale milieuverordening Gelderland

Groningen

artikelen 11,I.b, 11.l.d, ll.l.h, ll.l.k, en 11.1.1

Wadloopverordening Provincie Groningen 1997

Groningen

artikelen 8.1.b tot en met d, en 9.1

Wegenreglement der Provincie Groningen

Groningen

artikel 8.1.a

Wegenreglement der Provincie Groningen

Groningen

artikel 4

Kanalenreglement Groningen

Groningen

n.v.t.

Wadloopverordening Provincie Groningen 1996

Limburg

artikel 9 jo. artikel 14

Wegenverordening Provincie Limburg

Limburg

artikel 10 jo. artikel 14

Wegenverordening Provincie Limburg

Limburg

artikel 7 jo. artikel 14

Wegenverordening Provincie Limburg

Limburg

titel 5.4

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

hoofdstuk 7

Verordening waterhuishouding Limburg 1998

Limburg

hoofdstuk 5

Verordening waterhuishouding Limburg 1997

Limburg

hoofdstuk 6

Verordening waterhuishouding Limburg 1997

Limburg

artikel 4:11 jo. hoofdstuk 7

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

artikelen 4:48 en 4:49

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

titel 5.5

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

artikel 8 jo. artikel 14

Wegenverordening Provincie Limburg

Limburg

artikel 4

Ontgrondingenverordening

Noord-Brabant

artikelen 10 en 16 tot en met 31

Beleidsregel Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant

Noord-Brabant

artikelen 5.2.2 en 5.3.2

Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005

Noord-Brabant

Artikelen 4.2.2, 4.3.1, 4.4.2, tot en met 4.4.6 en 4.4.7, tweede lid

Provinciale Milieuverordening 2010

Noord-Brabant

artikel 2

Beleidsregels grenzen aan gedogen provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant

artikel 4

Beleidsregels grenzen aan gedogen provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant

artikel 5.1.5.3, vijfde lid

Provinciale Milieuverordening 2010

Noord-Brabant

artikel 5.1.5.3 jo. artikel 5.1.3.3

Provinciale Milieuverordening 2010

Noord-Brabant

artikel 5.1.5.3 jo. artikel 5.1.3.5

Provinciale Milieuverordening 2010

Noord-Brabant

artikel 5.1.5.3 jo. artikel 5.1.3.7

Provinciale Milieuverordening 2010

Noord-Brabant

artikel 5.1.5.3 jo. artikel 5.1.3.11

Provinciale Milieuverordening 2010

Noord-Brabant

artikel 5.1.5.3 jo. artikel 5.1.4.4

Provinciale Milieuverordening 2010

Noord-Brabant

artikel 5.1.5.3 jo. artikel 5.1.4.5

Provinciale Milieuverordening 2010

Noord-Brabant

artikel 4

Landschapsverordening Noord-Brabant 2002

Noord-Holland

artikelen 4.2.1, 4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.3.3.8, 4.4.2, en 4.4.5

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland

Noord-Holland

artikelen 5.1.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.2

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland

Noord-Holland

artikelen 4, 5, 6 en 7

Wadloopverordening Noord-Holland 1996

Noord-Holland

artikel 8, vierde lid

Wegenverordening Noord-Holland 2005

Noord-Holland

artikel 7, derde lid

Wegenverordening Noord-Holland 2005

Noord-Holland

titel 2

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland

Noord-Holland

hoofdstuk 2, artikel 5

Landschapsverordening Noord-Holland 2005

Overijsel

artikelen 2.2, en 2.5 tot en met 2.8

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

Overijsel

artikelen 2.5, 2.6, en 2.7

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

Overijsel

artikelen 2.2, 2.3, en 2.4

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

Overijssel

artikelen 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.9

Omgevingsverordening Overijssel

Overijssel

artikelen 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.5

Omgevingsverordening Overijssel

Utrecht

artikelen 5.1.1, 5.4.1, 5.4.2, en 5.5.2

Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995

Utrecht

artikelen 4.2.1, 4.3.1.1, 4.3.2.1, en 4.3.3.8, 4.4.2

Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995

Utrecht

artikel 8

Wegenverordening

Zeeland

artikel 4.5.2.1

Milieuverordening

Zeeland

hoofdstuk 6

Milieuverordening

Zeeland

artikel 4.3.3.4 jo. hoofdstuk 7

Milieuverordening

Zeeland

artikel 3.5

Waterverordening Zeeland

Zeeland

artikel 3.6

Waterverordening Zeeland

Zeeland

artikel 3.10

Waterverordening Zeeland

Zeeland

artikel 12

Wegenverordening Zeeland 1994

Zeeland

artikel 8

Wegenverordening Zeeland 1994

Zeeland

paragraaf 4.5.1

Milieuverordening

Zeeland

titel 5.3, bijlage 10, onderdeel A, artikel 4.1

Provinciale Milieuverordening

Zeeland

titel 5.3, bijlage 10, onderdeel B, artikelen 2.2.1 en 2.2.3

Provinciale Milieuverordening

Zeeland

titel 5.3, bijlage 10, onderdeel B, artikelen 3.2.1. en 3.2.3

Provinciale Milieuverordening

Zeeland

artikel 11

Wegenverordening Zeeland 1994

Zeeland

artikelen 6, en 13, tweede lid

Wegenverordening Zeeland 1994

Zeeland

artikel 9 jo. artikel 14

Wegenverordening Zeeland 1994

Zeeland

artikel 7

Wegenverordening Zeeland 1994

Zuid-Holland

bijlage 10B, titel 2

Provinciale Milieuverordening

Zuid-Holland

bijlage 10B, titel 3

Provinciale Milieuverordening

Zuid-Holland

bijlage 10B, titel 4

Provinciale Milieuverordening

Zuid-Holland

artikelen 4.3.1 en 4.4.2 jo. artikel 4.4.3

Provinciale Milieuverordening

Zuid-Holland

artikelen 5.1.1, 5.4.1 en 5.5.2

Provinciale Milieuverordening

Zuid-Holland

artikel 5, eerste lid, onder i

Wegenverordening Zuid-Holland 2010

Zuid-Holland

bijlage 10 A

Provinciale Milieuverordening

§ 2.2. – Eisen van Provincies

Regelgever

bepaling/artikel (nummer)

Naam regelgeving

Drenthe

hoofdstuk 7, titel 7.4

Provinciale omgevingsverordening Drenthe

Flevoland

hoofdstuk 11

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

Fryslân

hoofdstuk 6 van deel B

Nota Beheerbeleid voor Provinciale wegen 2006

Fryslân

hoofdstuk 2 van deel B

Nota Beheerbeleid voor Provinciale wegen 2006

Limburg

artikelen 6.2, 6.3, en 6.3.a

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

artikel 4.1 jo. bijlage 2

Provinciale Milieuverordening Limburg

Limburg

hoofdstuk 4

Algemene Plaatselijke Verordening

Utrecht

artikelen 6.2, 6.3, en 6.3.a

Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995

Zeeland

artikelen 5 en 13

Wegenverordening Zeeland 1994

Zeeland

artikel 3

Verordening onderhoudsovereenkomsten kleine landschapselementen

Zeeland

artikel 3, eerste lid

Beleidsregel Zonebeheersysteem Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland

Zeeland

paragraaf 4.5.3

Milieuverordening

Zeeland

artikelen 2 en 5

Landschapsverordening

Zeeland

artikel 3, eerste lid

Beleidsregel zonebeheersysteem Vlissingen-Oost 2008

Zuid-Holland

artikelen 6.2, 6.3 en 6.4

Provinciale Milieuverordening

Hoofdstuk 3. – Vergunningstelsels en eisen van Gemeenten

§ 3.1. – Vergunningstelsels van Gemeenten

Regelgever

bepaling/artikel (nummer)

Naam regelgeving

Aa en Hunze

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Aa en Hunze

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Aa en Hunze

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Aa en Hunze

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Aa en Hunze

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Aa en Hunze

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Aa en Hunze

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Aalburg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalburg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Aalsmeer

artikel 8.3.4

Bouwverordening

Aalsmeer

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikelen 2.2.2, en 2.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikel 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikel 5.3.11

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalsmeer

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Aalsmeer

artikelen 3 en 4

Drank/ en Horecaverordening Aalsmeer 2002

Aalten

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Aalten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 5:18

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 5.24

Algemene Plaatselijke Verordening

Aalten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Achtkarspelen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Alblasserdam

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Alblasserdam

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Alblasserdam

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikelen 5:17 en 5:18

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Albrandswaard

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikelen 2:27 en 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikel 3

Brandbeveiligingsverordening

Albrandswaard

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestigingsverordening

Albrandswaard

artikelen 5:22 en 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Albrandswaard

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 4.10, eerste lid, jo. artikel 8.3.1

Bouwverordening

Alkmaar

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Alkmaar

artikel 2.1.5.1:

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2.3.1.2, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009

Alkmaar

artikel 4.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Alkmaar

artikel 2.2.2:

Algemene Plaatselijke Verordening

Almelo

artikelen, 2, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, en 19

Verordening op de Prostitutie-inrichtingen

Almelo

artikelen 11, 22, 28, 29, 30 en 31

Afvalstoffenverordening

Almelo

artikelen 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 27, en 41

Verordening op de Openbare Inrichtingen

Almelo

artikelen 2, 9, 13, eerste lid, 14, 16, 17, 21, 24, 28, 37 en 38

Havenregelement

Almelo

artikelen 7 en 8

Exploitativerordening

Almelo

paragrafen 2.1.3, 2.1.4, 2.4, 2.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.5, 5.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Almelo

artikelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, en 2.4.1

Brandbeveiligingsverordening

Almelo

artikelen 4, 5, 8, 9, 12 en 14

Marktverordening

Almelo

artikelen 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.22, 2.5.25, 2.5.28, 2.5.29, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7, 2.6.12, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 4.1, 4.4, 4.10

Bouwverordening

Almere

n.v.t.

Coffeeshopbeleid

Almere

n.v.t.

Coffeeshopbeleid

Almere

artikel D.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Almere

artikel 2 e.v

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Almere

artikel 2 e.v

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Almere

artikel 2

Drank- en Horecaverordening

Almere

artikel 3 e.v.

Drank- en Horecaverordening

Almere

artikel B.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel B.3.1 e.v

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel B.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel B.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel C.2.1 e.v

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel E.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel E.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Almere

artikel E.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Alphen aan de Rijn

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 2:40

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Alphen aan de Rijn

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 5:18

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen aan de Rijn

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Alphen-Chaam

artikel 10

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 14

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 19

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 21

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 22

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 23

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 4

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Alphen-Chaam

artikel 8.1.2

Bouwverordening

Alphen-Chaam

artikel 8.2.1

Bouwverordening

Alphen-Chaam

artikel 8.3.5

Bouwverordening

Alphen-Chaam

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g

Bouwverordening

Alphen-Chaam

artikel 4.5

Bouwverordening

Ameland

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Ameland

artikel 2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Ameland

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.9 en 4.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikelen 2, 4, 5 en 8

Verordening op de gebouwde groepsaccomodaties

Ameland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 7, tweede lid, en artikel 11

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2.10.10

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2.10.11

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2.10.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikel 2.10.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Ameland

artikelen 6.1.1 en 6.1.5

Bouwverordening

Amersfoort

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Amersfoort

artikel 2.1.34

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikel 2.1.5.1a

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikelen 2.2.2.1 en 2.2.2.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikel 2.3.1.2a

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Amersfoort

artikel 2.2.1

Brandbeveiligingsverordening

Amersfoort

n.v.t.

Coffeeshopbeleid

Amersfoort

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Amersfoort

artikel 2, eerste lid

Verordening speelautomatenhallen

Amsterdam

n.v.t.

Draaiboek Evenememten

Amsterdam

artikel 2.49, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikelen 2.34 jo. artikelen 2.35 en 2.36

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.40

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.47

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.49, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikelen 3.37 tot en met artikelen 3.44

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikelen 3.45 tot en met artikelen 3.50

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikelen 3.8 tm 3.25

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.41

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.50

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 4.12

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 4.20

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 5.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 2.37 jo. artikel 2.38 en 2.39

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam

artikel 5.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Amsterdam stadsdeel Centrum

artikel 8.9

Notitie sampling op locaties

Amsterdam stadsdeel Centrum

artikel 2

Nota Dierenwelzijnsbeleid ' Dieren in de binnenstad'

Amsterdam stadsdeel Centrum

artikel 2.1

Garageverordening Centrum 2005

Amsterdam stadsdeel Centrum

artikel 7

Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel De Baarsjes 2006

Amsterdam stadsdeel Centrum

n.v.t.

Beleidsregels trouwlocaties stadsdeel Amsterdam Centrum 2008

Amsterdam stadsdeel Centrum

hoofdstuk 6

Evenementenbeleid stadsdeel De Baarsjes

Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Noord

artikelen 6, 13, 10, 22, en 24

Verordening op de algemene begraafplaats en de kerkhoven in het stadsdeeld Amsterdam-Noord

Amsterdam, Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

artikel 2.2

Verordening Woningonttrekking Geuzenveld/Slotermeer 1993

Amsterdam, Stadsdeel Oost/watergraafsmeer

artikelen 7, en 12

Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Amsterdam, stadsdeel Oud-West

n.v.t.

Beleidsregels trouwlocaties stadsdeel Oud-West 2008

Amsterdam, stadsdeel Oud-West

hoofdstuk 6

Evenementenbeleid stadsdeel Oud-West

Amsterdam, stadsdeel Oud-West

artikelen 7, 12

Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Oud-West 2006

Amsterdam, Stadsdeel Oud-Zuid

hoofdstuk 4

Evenementenbeleid Museumplein stadsdeel Oud-Zuid

Amsterdam, stadsdeel Zeeburg

artikelen 7, en 12

Uitwerkingsbesluit Parkeren Stadsdeel Zeeburg 2008

Amsterdam, stadsdeel Zuideramstel

artikel 2

Afvalstoffenverordening stadsdeel Zuideramstel

Amsterdam, stadsdeel Zuideramstel

n.v.t.

Beleidscriteria aanwijzing trouwlocaties

Andijk

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Andijk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Andijk

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Andijk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Andijk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Andijk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Andijk

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Apeldoorn

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 11

Monumentenverordening

Apeldoorn

artikel 2, 3 en 4

uitstallingenbeleid

Apeldoorn

artikel 2.1

Verordening op de warenmarkt(en)

Apeldoorn

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Apeldoorn

artikel 2.1.5.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 2.1.5.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 4.2.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 4.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 4.5.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Apeldoorn

artikel 5

Uitwerking verordening op de warenmark

Apeldoorn

hoofdstukken 3 en 4

terrassenbeleid

Apeldoorn

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Appingedam

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Appingedam

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Appingedam

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Appingedam

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Appingedam

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Appingedam

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Appingedam

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 1 van de Appendix

Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Arnhem-Nijmegen 2007

Arnhem

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Arnhem

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Arnhem

artikel 2.1, tweede lid

Afvalstoffenverordening 2010

Arnhem

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 2.1.4.2, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 2.2.1.

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikelen 2.3.1.2, eb 2.3.1.3, eerste lid, onderdeel a

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 3.2.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 4.2.2.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 4.8.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 4.8.3, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 5.2.4, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

artikel 5.7.1.

Algemene Plaatselijke Verordening

Arnhem

n.v.t.

prositutiebeleid (van rood naar groen deel 1)

Arnhem

n.v.t.

handhavingsbeleid coffeeshops 2009

Arnhem

n.v.t.

beleidsregels exploitatie seksinrichtingen en escortbedrijven

Arnhem

n.v.t.

Beleid uitgifte vergunningen straatprostitutie

Arnhem

n.v.t.

beleidsregels woningonttrekking 2007

Arnhem

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.1.5.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 5.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Assen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Assen

artikel 2.1.5.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.28

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.39

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikel 2.25

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

Artikel 34 en 341

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Assen

artikelen 5, en 2. Nadere regels in de artikelen 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 en 15

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Assen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Asten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Asten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarle-Nassau

artikel 2

Beleidsregeling seksinrichtingen en escortbedrijven

Baarle-Nassau

artikelen 3, en 9

Beleidsregels evenementen

Baarle-Nassau

artikel 5

Beleidsregels speelvergunningen circussen

Baarn

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Baarn

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Baarn

artikel 2.1.4.3, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 2.2.2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 5.2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Baarn

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Barendrecht

artikelen 7, tweede lid, en 11

Afvalstoffenverordening

Barendrecht

artikel 2:4, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

Barendrecht

artikel 2:17

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

Barendrecht

artikelen 2:20 en 2:20b

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

Barendrecht

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

Barendrecht

artikel 3:4 en 3:5

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

Barendrecht

artikel 5:17

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

Barendrecht

artikel 5:21

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

Barendrecht

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Barneveld

artikelen 35 en 36

Algemene Plaatselijke Verordening

Barneveld

artikel 71

Algemene Plaatselijke Verordening

Barneveld

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Barneveld

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitregels peuterspeelzalen

Bedum

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Bedum

artikel 7, tweede lid, jo. artikel 11

Afvalstoffenverordening

Bedum

artikel 2, tweede lid

Brandbeveiligingsverordening

Beek

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

artikelen 13, 15, 16, en 17

Verordening regelende de vaststelling van kermissen en de voorwaarden voor verpachting van de standplaatsen

Beek

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

n.v.t.

Afvalstoffenverordening

Beek

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Beek

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Beemster

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Beemster

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Beesel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Beesel

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Beesel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Beesel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Beesel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Beesel

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Beesel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Beesel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bellingwedde

artikel 2:25

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikel 2:28

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikel 2:39, tweede lid

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikel 2:9, derde lid

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikel 3:4

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikel 5:22

Algemene plaatselijke verordening

Bellingwedde

artikelen 7, tweede lid, en 11

Afvalstoffenverordening

Bellingwedde

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bellingwedde

artikel 4

Marktverordening

Bellingwedde

artikelen 7, eerste lid, 8 en 9

Nadere regels prostitutiebedrijven

Bergambacht

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bergambacht

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergambacht

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergambacht

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergambacht

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergambacht

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergambacht

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (NH)

artikel 2

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Bergen (NH)

artikel 2, tweede lid jo. artikel 6

Afvalstoffenverordening

Bergen (NH)

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (NH)

artikelen 2:24 en 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (NH)

artikelen 2:27 en 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (NH)

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (NH)

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (NH)

artikel 5.3A.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (NH)

artikelen 5:22 en 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (NH)

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Bergen (NH)

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Bergen (NH)

artikelen 4, 6, 7 en 10

Marktverordening

Bergen (L)

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Bergen (L)

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bergen (L)

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (L)

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (L)

artikel 2:39, tweede lid,

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (L)

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen (L)

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen op Zoom

artikelen 2, eerste lid, en 8 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Bergen op Zoom

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bergen op Zoom

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Bergen op Zoom

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Bergen op Zoom

artikelen 2:45 tot en met 2:53

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergen op Zoom

artikelen 4, 6, 7, en 10 b

Marktverordening

Bergeijk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergeijk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergeijk

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergeijk

artikel 2:25

Evenement

Bergeijk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergeijk

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bergeijk

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Bergeijk

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bergeijk

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Bergeijk

artikel 4

Marktverordening

Berkelland

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Berkelland

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Berkelland

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Berkelland

artikel 2:25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Berkelland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Berkelland

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Berkelland

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Berkelland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Bernheze

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze

artikel 5:2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernheze

artikel 4.1 en 3.1

Afvalstoffenverordening

Bernheze

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Bernisse

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bernisse

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Bernisse

artikel 2

Telecommunicatieverordening

Bernisse

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernisse

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernisse

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernisse

artikel 4

Archeologieverordening

Bernisse

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bernisse

artikel 11

Model-afvalstoffenverordening

Bernisse

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Best

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Beuningen

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Beuningen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Beuningen

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Beuningen

artikelen 2:27 en 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Beuningen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Beuningen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Beuningen

artikel 5:17

Algemene Plaatselijke Verordening

Beuningen

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Beuningen

n.v.t.

Beleidsregels voor het verlenen van vergunningen voor circussen

Beuningen

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Binnenmaas

artikel 2.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Binnenmaas

artikel 2.28, 2.29, 2.30, en 2.32

Algemene Plaatselijke Verordening

Binnenmaas

artikel 2.36

Algemene Plaatselijke Verordening

Binnenmaas

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Binnenmaas

artikelen 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.13, 3.14, en 3.15

Algemene Plaatselijke Verordening

Binnenmaas

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 4.11

Bouwverordening

Bladel

3.2

Prostitutiebeleid

Bladel

3.1

Coffeeshopbeleid

Bladel

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

4.3

Prostitutiebeleid

Bladel

4.5

Prostitutiebeleid

Bladel

4.5

Prostitutiebeleid

Bladel

artikel 10

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 10

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 11

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 19

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2.1.5, eerste lid, onderdelen a tot en met c

Bouwverordening

Bladel

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 21

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 22

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 23

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Bladel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 4

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 4.13

Bouwverordening

Bladel

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 6

Algemene Plaatselijke Verordening

Bladel

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Bladel

artikel 7.3.2, onderdelen a tot en met c

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.1.2

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.2.1

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.2.2

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.3.4

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.3.5, tweede lid

Bouwverordening

Bladel

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g

Bouwverordening

Bladel

artikel 4.1

Bouwverordening

Bladel

artikel 4.12

Bouwverordening

Bladel

artikel 4.5

Bouwverordening

Bladel

artikel 4.8

Bouwverordening

Bladel

artikel 4.10

Bouwverordening

Blaricum

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Blaricum

artikel 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Blaricum

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 2.3.3.1, tweede lid,

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 2.25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 2.28

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikelen 3.3 en 3.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Blaricum

artikel 5.23

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Bloemendaal

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikel 2.25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikelen 2.3.1.2a, 2.3.1.4, en 2.3.1.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

Artikel 2.9, tweede lid, jo. artikel 2 Aanwijzingsbesluit APV Bloemendaal 2010

Algemene Plaatselijke Verordening 2011

Bloemendaal

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikel 5.15 jo. artikel 12 Aanwijzingsbesluit APV Bloemendaal 2010

Algemene Plaatselijke Verordening 2011

Bloemendaal

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikel 5.7.7, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bloemendaal

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening Bloemendaal 2010

Boarnsterhim

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Boarnsterhim

artikelen 2.1.4.1 en 2.1.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 2.1.4.2 en 2.1.2.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 2.2.2, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.5.5 en 4.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1 en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 4.2.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikelen 5.2.2. en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Boarnsterhim

artikelen 6.1.1, 6.1.5 en 6.1.6

Bouwverordening

Boarnsterhim

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Bodegraven

artikel 2 jo. artikel 3

Speelautomatenhallenverordening

Bodegraven

artikel 2

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bodegraven

artikel 2:26

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bodegraven

artikel 2:29

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bodegraven

artikel 2:9, derde lid

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 3:4

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 5:16

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

artikel 5:22

Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2009

Bodegraven

n.v.t.

Integraal Horecabeleid

Bodegraven

n.v.t.

Beleid Ventvergunningen

Boekel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Boekel

artikel 8:1

Milieuverordening

Boekel

artikel 8

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikel 5.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikel 2.6.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikel 6

Marktverordening

Bolsward

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Bolsward

artikel 2

Kampeerverordening

Bolsward

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikel 2.3.1.2

Exploitatieverordening Horeca

Bolsward

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikel 3 , eerste lid, onderdeel c

Voorbeeldleefmilieuverordening

Bolsward

artikelen 3 tot en met 6

Voorbeeldleefmilieuverordening

Bolsward

artikelen 3 tot en met artikel 7, 11 en 12

Voorbeeldleefmilieuverordening

Bolsward

artikel 3

Brandbeveiligingsverordening

Bolsward

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

artikelen 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.

Huisvestingsverordening

Bolsward

artikelen 4 tot en met 11

Voorbeeldleefmilieuverordening

Bolsward

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bolsward

n.v.t.

Evenementenbeleid

Bolsward

artikel 2

Fraudeverordening

Bolsward

n.v.t.

Straathandel

Bolsward

artikel 22

Marktverordening

Borger-Odoorn

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Borger-Odoorn

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Borger-Odoorn

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Borger-Odoorn

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Borger-Odoorn

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Borger-Odoorn

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Borne

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Borne

artikel 2

Verordening op de Verblijfsrecreatie

Borne

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Borne

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Borne

artikel 2:39c

Algemene Plaatselijke Verordening

Borne

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Borsele

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Borsele

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikel 3

Algemene Plaatselijke Verordening

Borsele

artikelen 21 en 75

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxmeer

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Boxmeer

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxmeer

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxmeer

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxmeer

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxmeer

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxtel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Boxtel

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Boxtel

artikelen 2.1, 2.2 en 2.3

Marktverordening 2001

Boxtel

artikelen 2.2.2 en 2.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Boxtel

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Boxtel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Boxtel

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Boxtel

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Boxtel

artikel 5.2.6

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Breda

artikel 2, tweede lid, en artikel 6

Afvalstoffenverordening

Breda

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Breda

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Breda

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Breda

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Breda

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Breda

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Breda

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Breda

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Breda

artikel 5

Marktverordening

Breda

artikel 2, eerste lid, en artikelen 8 tot en met 14

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Breda

artikel 2, eerste lid

Verordening op speelautomatenhallen en speelautomaten Breda

Breukelen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Breukelen

artikel 2.20 , eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikel 2:9, eerste, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Breukelen

artikel 3:4 , eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikel 5.21

Algemene Plaatselijke Verordening

Breukelen

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Breukelen

artikel 2

Drank- en Horecaverordening

Brielle

artikelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Brielle

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Brielle

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Brielle

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Brielle

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Brielle

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Brielle

artikelen 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6

Bouwverordening

Brielle

artikel 3

Verordening op het verstrekken van alcoholvrije dranken

Brielle

artikelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, en 2.1.4

Brandbeveiligingsverordening

Bronckhorst

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Bronckhorst

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bronckhorst

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bronckhorst

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bronckhorst

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bronckhorst

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bronckhorst

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Brummen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Brummen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Brummen

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Brummen

artikel 3:28, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Brummen

artikel 5:16

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Brunssum

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 2:9, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 5:15, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 5.23

Algemene Plaatselijke Verordening

Brunssum

artikel 5.25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Bunnik

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2.1.5.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2.2.1

Huisvestingsverordening

Bunnik

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 3.1.2., 3.2.1

Huisvestingsverordening

Bunnik

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Bunnik

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 4.1.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 4.2.2.5. jo. artikel 4.2.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 5.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunnik

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Bunnik

artikel 8.1.1.

Bouwverordening

Bunschoten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunschoten

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Bunschoten

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Bunschoten

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunschoten

artikel 4

Marktverordening

Bunschoten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunschoten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunschoten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bunschoten

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Bunschoten

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Buren

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikelen 3.2.2, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Bussum

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Bussum

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 2:10

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 2:12 , eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 3:4 , eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 2.1.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 2.11.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 2.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Capelle aan den IJssel

artikel 6 , eerste lid

Afvalstoffenverordening

Castricum

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Castricum

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 2.3.3.1 (2)

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 5.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 5.7.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Castricum

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Castricum

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Castricum

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Coevorden

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Coevorden

artikel 2.1.4.3, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Coevorden

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Coevorden

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Coevorden

artikel 5.2.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikelen 2 tot en met 14

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Cranendonck

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Cranendonck

artikel 2:25, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikel 2:28 eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikel 3:4 1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikel 5:22, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cranendonck

artikelen 2, en 3

Brandbeveiligingsverordening

Cromstrijen

artikel 2:9 , derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cromstrijen

artikel 2:25, eerste tot en met vijfde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cromstrijen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Cromstrijen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cromstrijen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Cromstrijen

artikelen 5:14, eerste lid, 5:15, eerste twee leden

Algemene Plaatselijke Verordening

Cromstrijen

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Cromstrijen

artikelen 2, 3, 4, 8, 9, en 10

Verordening peuterspeelzalen .

Cromstrijen

artikelen 2, 4, en 5

Openluchtrecreatie .

Cromstrijen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Cromstrijen

artikel 2, tweede lid

Reclameborden Lichtmasten

Cromstrijen

artikel 6

Openluchtrecreatie

Cromstrijen

artikelen 4, 5, en 6

Verordening speelautomaten

Cromstrijen

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Culemborg

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Culemborg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Culemborg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Culemborg

artikel 2.2.2

Evenementenvergunning

Culemborg

Braderiebeleid 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 11, eerste lid

Afvalstoffenverordening

Cuyk

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Cuyk

artikelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, en 1.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Cuyk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Dalfsen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Dalfsen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dantumadeel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Dantumadeel

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Dantumadeel

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008

Dantumadeel

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2008

Dantumadeel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dantumadiel 2008

de Bilt

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2007

de Bilt

artikelen 2.2.1 en 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2007

de Bilt

artikel 2.3.1.1 en 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2007

de Bilt

artikel 2.5.4

Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2007

de Bilt

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening De Bilt 2007

De Marne

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

De Marne

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

De Marne

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

De Marne

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

De Marne

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

De Marne

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

De Marne

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

De Marne

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

De Marne

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

De Marne

artikel 8

Verordening Waddenzee

De Ronde Venen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening 2011

De Ronde Venen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening 2011

De Ronde Venen

artikel 2:28, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening 2011

De Ronde Venen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening 2011

De Ronde Venen

artikel 5:18

Algemene Plaatselijke Verordening 2011

De Ronde Venen

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening 2011

De Ronde Venen

artikel 2.1 jo. artikel 2.5

Afvalstoffenverordening 2011

De Ronde Venen

artikelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3

Huisvestingsverordening 2011

De Ronde Venen

artikelen 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4

Huisvestingsverordening 2011

De Ronde Venen

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Huisvestingsverordening 2011

De ronde Venen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

De ronde Venen

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

De Wolden

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

De Wolden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

De Wolden

artikel 7

Festiviteiten- en evenementenverordening

Delft

artikelen 16, 21 en 25

Verordening Openbaar Gemeentewater

Delft

artikelen 17, eerste en tweede lid, 18, 21, en 25

Verordening Openbaar Gemeentewater

Delft

artikelen 2, onderdelen a tot en met e, 3, 4, 5, eerste en tweede lid, 6, 7, en 8

Drank- en Horecaverordening

Delft

artikelen 2, 3 en 12

Verordening Kinderopvang

Delft

artikelen 2.1, 2.2, en 2.3

Reclameverordening

Delft

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Delft

artikelen 3.1 tot en met 3.13

Reclameverordening

Delft

artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Delft

artikel 4, eerste lid

Beheersverordening Begraafplaatsen

Delft

artikelen 4, eerste en tweede lid, 21, en 25

Verordening Openbaar Gemeentewater

Delft

artikel 4

Verordening Duurzaam Bouwen Delft

Delft

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Delft

artikelen 6 tot en met 15, 21, 22, 24, en 25

Verordening Openbaar Gemeentewater

Delft

artikelen 8, 9, 10, 12, 15 en 16

Exploitatieverordening Horeca

Delft

artikel 10, tweede lid

Monumentenverordening

Delft

artikel 2, eerste lid

Bomenverordening

Delfzijl

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Delfzijl

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Haag

artikel 3

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Den Haag

artikel 37

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Haag

artikelen 6, en 57

Richtlijnen terrassen en zitgelegenheden

Den Haag

artikel 10

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 101

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 104

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 106

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikelen 114 en 115

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 28

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 29

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 30

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 31

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 32a

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 352 , tweede lid

Bouwverordening

Den Haag

artikel 39

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 4

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 40

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 42

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikelen 48 en 49

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Haag

artikel 53

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 57

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikelen 71, 71a, en 71b

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 7a

Algemene Politieverordening

Den Haag

artikel 8

Algemene Politieverordening

Den Haag

titel 4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Haag

n.v.t.

Brandbeveiligingsverordening

Den Haag

n.v.t.

Nota Strandbeleid

Den Haag

n.v.t.

Straathandelsverordening Den Haag

Den Haag

artikel 14

Afvalstoffenverordening

Den Haag

hoofdstuk 6a

Bouwverordening

Den Haag

n.v.t.

Liftenverordening

Den Haag

n.v.t.

Beleidsregels Parkeervergunningen

Den Haag

Verordening op de Binnenwateren

Verordening op de Binnenwateren

Den Haag

n.v.t.

Afvalstoffenverordening

Den Helder

artikelen 2 , eerste lid, 3 en 10 tot en met 16

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Den Helder

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallen

Den Helder

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Den Helder

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Helder

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Helder

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Helder

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Helder

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Den Helder

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Den Helder

artikelen 7, tweede lid, en 11

Afvalstoffenverordening

Den Helder

artikelen 9, 10, en 11

Buitenruimteverordening

Deurne

art. 11 jo. artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Deurne

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Deurne

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Deventer

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Deventer

n.v.t.

Huisvestingsverordening

Deventer

n.v.t.

Drank- en horecaverordening

Diemen

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Diemen

artikel 2, tweede lid.

Afvalstoffenverordening

Diemen

artikel 2.1.4.3, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2:25, eerste en tweede lid.

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2:28, eerste en tweed lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 3:4 1,2.

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 5.3.2.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikel 5:22, 1

Algemene Plaatselijke Verordening

Diemen

artikelen 7, tweede lid, en 11.

Afvalstoffenverordening

Diemen

artikelen 1 en 2

Verordening op de speelautomaten 2001

Diemen

artikelen 2.1.1, en 2.1.2

Brandbeveiligingsverordening

Dinkelland

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 2 A.3, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 2.1.4.3, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Dinkelland

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Dirksland

artikel 2, tweede lid en artikel 6

Afvalstoffenverordening

Dirksland

artikelen 2.3.1.2 en 2:28

Algemene plaatselijke verordening gemeente Dirksland 2008 / 2010

Dirksland

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dirksland

artikelen 2:24 en 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Dirksland

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dirksland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Dirksland

artikelen 5:22 en 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Dirksland

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Dirksland

artikel 2, eerste lid en artikelen 8 tot en met 14

Verordening peuterspeelzaalwerken gemeente Dirksland 2008

Doesburg

artikelen 6.1.1, 6.1.5 en 6.1.6

Bouwverordening

Doesburg

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 3.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 4.2

Drank- en Horecaverordening

Doesburg

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Doesburg

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 2.7.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 4.2.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Doesburg

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Doetinchem

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Doetinchem

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Doetinchem

n.v.t.

Coffeeshopbeleid van de gemeente Doetinchem

Dongeradeel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Dongeradeel

artikelen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Dongeradeel

artikel 4.7.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Dongeradeel

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Dongeradeel

n.v.t.

Antennebeleid

Dongeradeel

n.v.t.

Beleidsregel kleinschalige verblijfsrecreatie in het buitengebied; beleidsregel paardenbedrijven in het buitengebied, beleidsregel bestemmingsplan

Binnenstêd Dokkum

Dongeradeel

beleidsregels en nadere regels m.b.t. vergunningstelsel sexinrichtingen, sexwinkels, straatprostitutie e.d. (hoofdstuk 3 APV; artt. 3.1.1 e.v.)

Beleidsregels en nadere regels

Dongeradeel

n.v.t.

Beleidsregels omtrent standplaats- en ventvergunningen

Dongeradeel

artikelen 2.2.1, en 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Dongeradeel

n.v.t.

Nota softdrugsbeleid

Dongeradeel

n.v.t.

Beleidsregels evenementen

Dongeradeel

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Dongeradeel

artikelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3, 2.3.1.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Dongeradeel

artikelen 3.1 tot en met 3.7

Verordening tot beperking drankverstrekkin

Dongeradeel

artikel 2.1.5.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Dongeradeel

richtlijnen o.g.v. artikel 2.3.1.1 APV (terrasvergunningen)

Richtlijnen

Dordrecht

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Dordrecht

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Dordrecht

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Dordrecht

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Drechterland

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Drechterland

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Drechterland

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Drimmelen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening 2010

Drimmelen

artikel 3, eerste lid

Verordening inzake speelautomaten(hallen)

Drimmelen

artikel 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening 2010

Drimmelen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Drimmelen

n.v.t.

Reclamebeleid 2007

Drimmelen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Drimmelen

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Drimmelen

artikel 5:15

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Drimmelen

artikel 5:18

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Drimmelen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Drimmelen

artikel 2:40

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Drimmelen

hoofdstuk 3

Evenementennota

Dronten

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Dronten

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Dronten

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Dronten

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Dronten

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Dronten

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Dronten

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Druten

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Afvalstoffenverordening

Druten

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Druten

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Druten

artikel 2.1.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Druten

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Druten

artikel 4

Verordening op de verblijfsgebouwen

Druten

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Druten

artikel 3, eerste lid

Verordening op de verblijfsgebouwen

Druten

artikel 2.1.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Druten

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Druten

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Druten

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Druten

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Druten

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Druten

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Druten

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening gemeente Druten 2007

Duiven

artikel 3:10

Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Echt-Susteren

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Echt-Susteren

artikel 2:25, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Echt-Susteren

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Echt-Susteren

artikel 3:4 eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Echt-Susteren

artikel 5:22, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Echt-Susteren

artikelen 4, 6, 7, en 10

Marktverordening

Echt-Susteren

artikel 5.1.2, eerste lid

Bouwverordening

Echt-Susteren

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikel 13

Marktverordening

Edam-Volendam

artikelen 15 en 40

Marktverordening

Edam-Volendam

artikel 2.1.4.3, vierde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikelen 4.1.3 en 4.1.3 a

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam

artikel 7

Afvalstoffenverordening

Edam-Volendam

artikel 9

Marktverordening

Edam-Volendam

artikel 11

Marktverordening

Edam-Volendam

artikelen 2.1.1 tot en met 2.1.3:

Brandbeveiligingsverordening

Ede

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 2, eerste lid

Verordening Kwaliteitseisen Peuterspeelzaalwerk

Ede

artikel 2.25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 2.25, tweede tot en met zesde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 2.29

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 3.4 en 3.4a

Algemene Plaatselijke Verordening

Ede

artikel 33

Huisvestingsverordening

Eemnes

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2.1.4.3, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Eemnes

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2.25, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2.28

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikelen 3.3 en 3.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

Regel 1

Standplaatsenbeleid

Eemnes

Regel 2

Standplaatsenbeleid

Eemnes

Regel 3

Standplaatsenbeleid

Eemnes

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemnes

n.v.t.

Beleidsregels ten aanzien van braderieën en vlooienmarkten.

Eemnes

pagina 1

Nota "Aan huis gebonden beroepen in bijgebouwen Eemnes". In deze beleidsregels worden nadere eisen gesteld voor het mogen uitoefenen van aan huis gebonden beroepen in bijgebouwen bij een woning.

Eemnes

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2

Verordening ter bevordering van de veiligheid van de vaart met recreatieve bedrijfsvaartuigen

Eemsmond

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.2.2, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikelen 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 2.6.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.6, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 5.2

Drank- en Horecaverordening

Eemsmond

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eemsmond

artikelen 7 en 11

Afvalstoffenverordening

Eersel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Eersel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Eersel

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Eersel

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Eersel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eersel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 3.2.2

Afvalstoffenverordening

Eijsden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Eijsden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Eindhoven

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 2.2.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 2.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 4.1.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 4.3.1. e.v.

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 4.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 5.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Eindhoven

artikel 8.1.1

Bouwverordening

Eindhoven

artikelen 2 en 3

Brandbeveiligingsverordening

Eindhoven

artikelen 16 tot en met 21

Erfgoedverordening

Eindhoven

artikel 5

Leefmlieuverordening

Eindhoven

artikelen 6 en 11

Marktverordening

Eindhoven

artikelen 30 en 31

Marktverordening

Eindhoven

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Eindhoven

artikel 4

Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen

Eindhoven

artikel 36

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Elburg

artikelen 2.3.2.1 en 5.2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Elburg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Elburg

artikel 2.3

Drank- en Horecaverordening

Elburg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Elburg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Emmen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Emmen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Emmen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Emmen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Emmen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Emmen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2.1.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikelen 2, 3, en 7

Drank- en horecaverordening Enkhuizen 2002

Enkhuizen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikel 2

Beleidsregels sluitingstijden horeca Enkhuizen 2003

Enkhuizen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Enkhuizen

artikelen 3, 5, en 6

Beleidsregels terassen Enkhuizen 2003

Enkhuizen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 12 c

Drank- en Horecaverordening

Enschede

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Enschede

artikel 3:3.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Enschede

artikel 3:2.1

Besluit maximering vergunningen prostitutiebedrijven

Epe

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 4:15

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 4

Algemene Plaatselijke Verordening

Epe

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 2, eerste lid

Verordening speelautomatenhallen van de gemeente Ermelo

Ermelo

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo 2009

Ermelo

artikel 2.3.3.1

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Ermelo 2009

Ermelo

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 3.2.1, eerste lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ermelo

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 4.2.2.5

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 3.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2, eerste lid

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Etten-Leur

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Etten-Leur

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Etten-Leur

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

n.v.t.

Beleidslijn betreffende de Wet BIBOB voor voor vergunningen van de horecabranche gemeente Etten-Leur

Etten-Leur

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Etten-Leur

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

paragraaf 1.1

Handboek grootschalige evenementen

Etten-Leur

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2.1.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Etten-Leur

artikel 2.1.1, eerste lid, onderdelen c, d, en e

Brandbeveiligingsverordening

Ferwerderadiel

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Ferwerderadiel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Ferwerderadiel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Ferwerderadiel

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Ferwerderadiel

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Ferwerderadiel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Ferwerderadiel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Franekeradeel

artikel 2

Veemarktverordening

Franekeradeel

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Gaasterlân-Sleat

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Gaasterlân-Sleat

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Gaasterlân-Sleat

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gaasterlân-Sleat

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gaasterlân-Sleat

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Gaasterlân-Sleat

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Geertruidenberg

artikel 2 e.v

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Geertruidenberg

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Geertruidenberg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Geertruidenberg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Geertruidenberg

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Geertruidenberg

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Geertruidenberg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Geertruidenberg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikelen 6.1.1, 6.1.5, en 6.1.6

Bouwverordening

Geldermalsen

artikel 2.1.1

Brandbeveiligingsverordening

Geldermalsen

artikel 2.1.4.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikel 2.1.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikel 2.2.2, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikelen 2.3.1.2a, 2.3.1.2b, 2.3.1.2d, 2.3.1.2e, 2.3.1.2g, 2.3.1.2h, 2.3.1.2i, 2.3.1.3, 2.3.1.4, en 2.3.1.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikelen 2.3.2.2, 2.3.1.2, en 2.3.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikel 2.3.3.1 (2)

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.2, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikelen 5.2.2 en 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldermalsen

pagina's 2 en 3, punt 7, en pagina 4

Beleidsnota Verblijfsrecreatie

Geldermalsen

pagina 3

Nota `kleinschalig kamperen bij de particulier

Geldrop-Mierlo

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Geldrop-Mierlo

artikel 2, eerste lid

Verordening Speelautomatenhallen

Geldrop-Mierlo

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Geldrop-Mierlo

artikel 2:7

Algemene Plaatselijke Verordening

Geldrop-Mierlo

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gemert-Bakel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Gennep

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Gennep

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Gennep

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Gennep

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Gennep

artikel 3

Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening

Giessenlanden

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Giessenlanden

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 2:39

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 3.2.2

Huisvestingsverordening

Giessenlanden

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Giessenlanden

artikel 7, tweede lid

Afvalstoffenverordening Giessenlanden 2005

Gilze en Rijen

n.v.t.

Beleidsregels venten

Gilze en Rijen

n.v.t.

Beleidsregels terrassen gemeente Gilze en Rijen

Gilze en Rijen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

artikelen 2.3.4.4. en 2.3.4.5.

Algemene Plaatselijke Verordening

Gilze en Rijen

punten 4 en 5

Gedoogbeleid drank- en horecavergunning en exploitatievergunning

Goedereede

artikelen 7, tweede lid, en 11

Afvalstoffenverordening

Goedereede

artikel 2.3.1.3b

Algemene Plaatselijke Verordening

Goedereede

artikel 3.2 en paragraaf 3.3

Nota Evenementenbeleid

Goedereede

artikel 33

Beheersverordening begraafplaatsen

Goedereede

n.v.t.

Standplaatsenvergunningenbeleid

Goes

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Goes

artikelen 4 en 10

Marktverordeing

Goirle

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Gorinchem

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Gorinchem

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Gorinchem

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gorinchem

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gorinchem

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gorinchem

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Gouda

artikelen 2 tot en met 6

Algemene Plaatselijke Verordening

Gouda

artikel 2.3.1.8

Algemene Plaatselijke Verordening

Gouda

artikel 2.3.1.9

Algemene Plaatselijke Verordening

Gouda

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening

Gouda

artikel 2, eerste lid

Brandbeveiligingsverordening 2010

Graafstroom

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Graafstroom

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Graafstroom

n.v.t.

Beleidsregels inzake standplaatsen

Graft – De Rijp

artikelen 2.2.1 en 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Graft – De Rijp

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Graft – De Rijp

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Graft – De Rijp

artikel 5.2.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Graft – De Rijp

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 6.1.1

Bouwverordening

Grave

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Grave

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 2.27 tot en met 2.30

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 5:18

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Grave

artikel 7

Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel

Groesbeek

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Groesbeek

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Groesbeek

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Groesbeek

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Groesbeek

artikel 4

Marktverordening

Groningen

artikel 6.17

Verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen

Groningen

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

artikelen 2.3.1.2 en 2.3.1.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

artikel 24

Huisvestingsverordening

Groningen

artikel 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, en 3.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

artikel 4

Nadere regels Parkeren op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen

Groningen

artikel 4.4.3

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

artikel 5.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

artikelen 5.3.9 en 5.3.10

Algemene Plaatselijke Verordening

Groningen

n.v.t.

Ruimtelijk beleidskader hotelsector Groningen

Groningen

n.v.t.

Graafverordening

Groningen

n.v.t.

Nota parkeernormen 2008

Groningen

n.v.t.

Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus

Groningen

artikel 9

Verordening Openbaar Vaarwater

Grootegast

artikel 11

Afvalstoffenverordening

Grootegast

hoofdstuk 3

Algemene Plaatselijke Verordening

Grootegast

verordening Weekmarkt

Verordening Weekmarkt

Grootegast

hoofdstuk 5, afdeling 2

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikelen 2, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Gulpen-Wittem

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Gulpen-Wittem

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 5:18

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaksbergen

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Afvalstoffenverordening

Haaksbergen

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Haaren

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Haaren

bepaling 2

Prostitutiebeleid

Haaren

artikelen 16, en 25

Beleidsnotitie grootschalige evenementen

Haarlem

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Afvalstoffenverordening

Haarlem

artikel 50, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlem

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Haarlem

artikelen 32 tot en met 66

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlem

artikel 43

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlem

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.4, 2.3.1.5, en 2.3.1.9.

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 2.2.2, eerste en tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikelen 2.3.3.1, tweede lid, en 2.3.3.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikelen 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.4.1, en 3.4.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikelen 2, 4, 5, 7 tot en met 15 en 17

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 5.2.4

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haarlemmermeer

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Haarlemmermeer

n.v.t.

Beleids- en verhuurregels Haarlemmermeerse Bos voor gebruik t.b.v. evenementen (2008

Haarlemmermeer

n.v.t.

Nota Gebruik (Groene Weelde) Floriadeterrein voor evenementen

Haarlemmermeer

n.v.t.

Nota Meer(se) Evenementen 2005

Halderberge

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Halderberge

artikel 2

Speelautomatenhallenverordening

Halderberge

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Halderberge

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Halderberge

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Halderberge

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Halderberge

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Halderberge

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Hardenberg

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Hardenberg

artikel 11, eerste, vijfde en zesde lid

Afvalstoffenverordening 2005

Hardenberg

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Hardenberg

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Hardenberg

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Hardenberg

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hardenberg

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Harderwijk

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Harderwijk

artikel 2:39, tweede en derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Harderwijk

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Harderwijk

artikelen 10, tweede lid, en 6

Afvalstoffenverordening

Harderwijk

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Haren

n.v.t.

Nulbeleid coffeeshops

Harenkarspel

artikel 2:9

Algemene Plaatselijke Verordening

Harenkarspel

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Harenkarspel

artikel 4

Marktverordening

Harenkarspel

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Harenkarspel

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Harenkarspel

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Harlingen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Harlingen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Harlingen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Harlingen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Harlingen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Hattem

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Hattem

artikelen 2 en 4

Drank- en horecaverordening

Hattem

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Hattem

artikelen 7 en 8

Drank- en horecaverordening

Hattem

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Hattem

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Hattem

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Hattem

artikelen 3.2.2, 3.2.3, en 3.2.4

Huisvestingsverordening met totaaloverzicht van de mogelijkheden

Hattem

artikelen 1.1, 2.1, 2.1 en 3.1

Nadere regels sexinrichtingen en escortbedrijven

Heemskerk

artikel 2, tweede lid, jo. artikel 6

Afvalstoffenverordening

Heemskerk

artikel 2.2.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemskerk

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemskerk

artikel 3.2.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemskerk

artikel 5.9.1

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemskerk

n.v.t.

Nulbeleid voor coffeeshops

Heemstede

artikel 2, eerste lid

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

Heemstede

artikel 2

Brandbeveiligingsverordening

Heemstede

artikel 2, eerste lid

Speelautomatenhallenverordening

Heemstede

artikelen 2, tweede lid, en 6, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Heemstede

artikel 2: 1

Speelautomaten Heemstede

Heemstede

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemstede

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemstede

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemstede

artikelen 4 en 23, derde lid

Huisvestingsverordening

Heemstede

artikel 3, eerste lid

Speelautomaten Heemstede

Heemstede

artikelen 5:22, en 5:23

Algemene Plaatselijke Verordening

Heemstede

artikel 2:9, eerste en tweede lid

Algemene plaatselijke verordening

Heemstede

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Heemstede

artikel 2:25

Algemene plaatselijke verordening

Heerenveen

artikel 2:25

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerenveen

artikel 2, tweede lid

Afvalstoffenverordening

Heerenveen

artikel 2:39, tweede lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerenveen

artikel 5:22

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerenveen

artikel 2:28

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerenveen

artikel 3:4

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerenveen

artikel 2:9, derde lid

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerhugowaard

artikel 2.3.1.2

Algemene Plaatselijke Verordening

Heerhugowaard

artikel 2.3.3.1 (2)

Algemene Plaatselijke Verordening

<